Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1526393028.53

  Vikulok - umræður
  FBRU1VI01
  23
  Framhaldsskólabrú
  umræður
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  Þessi áfangi byggist á umræðum, bæði formlegum og óformlegum, þar sem nemendum gefst tækifæri til að koma með hugmyndir að umræðuefni. Nemendur þjálfast í að skiptast á skoðunum og upplýsingum, skoða sjónarmið sitt og annarra. Einnig þjálfast nemendur í að hlusta á aðra, bera virðingu fyrir hugmyndum annarra og spyrja spurninga. Námið byggist á hugmyndafræði persónumenntar og því er ætlað að efla gagnrýna hugsun, sjálfsþekkingu, heilbrigðan lífsstíl, stærðfræði- og tungumálakunnáttu. Verkefnum er haldið til haga fyrir raunfærnimat á áframhaldandi námi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • að öll mál hafa mismunandi sjónarhorn
  • mikilvægi þess að færa rök fyrir máli sínu
  • nauðsyn þess að kanna áreiðanleika upplýsinga
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka þátt í umræðum
  • tjá skoðanir sínar
  • mynda sér skoðun eftir að hafa kynnt sér mismunandi sjónarhorn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja sig í spor annarra
  • taka upplýsta ákvörðun
  • rökstyðja mál sitt
  Leiðsagnarmat. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram.