Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1529406190.93

  Yndislestur
  ÍSLE2YN05(MA)
  49
  íslenska
  yndislestur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  MA
  Nemendur kynnast fjölbreyttum heimi bókmennta, íslenskra og erlendra. Nemendur lesa nokkrar skáldsögur sem þeir velja í samráði við kennara. Annars vegar mæta nemendur í einkaviðtöl til kennara en hins vegar koma þeir saman í hóptímum, fjalla um sögur sínar og kynna fyrir nemendahópnum. Auk þess verða smásögur lesnar, þær ræddar og helstu bókmenntahugtök rifjuð upp. Í áfanganum er lögð áhersla á vinnusemi og sjálfstæð vinnubrögð nemenda.
  Náttúru- og menningarlæsi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi lestrar
  • að bókmenntir eru spegill samfélaga og sýna fjölbreytileika þeirra
  • helstu bókmenntahugtökunum
  • formi og innihaldi smásagna annars vegar og skáldsagna hins vegar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina smásögur og skáldsögur og átta sig á muninum á þeim
  • lesa á milli línanna
  • fjalla um bókmenntir
  • ígrunda, ræða og rökstyðja til að komast að niðurstöðu sem sett er fram á skýran hátt
  • vinna að fjölbreyttum og skapandi verkefnum er snúa að bókmenntum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • dýpka og auka lesskilning sinn á bókmenntum af ýmsu tagi og verða þar með færari lesandi
  • auka og bæta við orðaforða og málskilning
  • leysa fjölbreytt verkefni tengd bókmenntum
  • skrifa eigið efni og meta á gagnrýninn hátt verk annarra
  • dýpka skilning sinn á fjölbreyttum samfélögum og margbreytileika fólks í gegnum skáldskap
  • ræða um bókmenntir og gera grein fyrir máli sínu með rökum
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.