Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1529406682.19

  Heilsusálfræði
  SÁLF3HS05(MA)
  26
  sálfræði
  Heilsusálfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  MA
  Helstu raskanir á geði og persónuleika eru kynntar í áfanganum. Farið er yfir greiningarviðmið, sjúkdómavæðingu og samfélagsbreytingar sem geta ýtt undir raskanir. Persónuleikinn, þróun hans og áhrif áfalla á fólk eru skoðuð svo og jákvæðir þættir sem geta viðhaldið góðri geðheilsu. Hugað er að aðstæðum og atburðum sem hafa afgerandi áhrif á andlega heilsu og lífsgæði manna. Meðferð raskana og möguleg lækning er skoðuð. Mismunandi skýringar á eðli og orsök geðsjúkdóma eru kynntar sem og áhrif vímugjafa á sálarlífið.
  Sálfræði eða félagsfræði á öðru þrepi. Enska á öðru þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi þess að beita vísindalegum aðferðum við rannsóknir
  • helstu kenningum um geðsjúkdóma og geðheilbrigði
  • sértækum hugtökum og kenningum
  • framlagi greinarinnar til vísinda og samfélags
  • fræðilegum útskýringum á geðröskunum og persónuleikavandkvæðum
  • siðferði við rannsóknir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita helstu grunnhugtökum um geðraskanir
  • útskýra helstu hugmyndir sem uppi eru um geðheilbrigði
  • lýsa helstu frávikum varðandi geðheilbrigði
  • lýsa hefðbundnum stefnum í sálfræði sem tengjast geðheilbrigði
  • skoða samhengi andlegar heilsu og lífsgæða
  • nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
  • lesa í og skilja niðurstöður mikilvægra rannsókna í sálfræði
  • miðla skýrt og skilmerkilega fræðilegu efni í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sækja þekkingu úr öðrum greinum til aukins skilnings á viðfangsefninu og yfirfæra þekkingu á aðrar greinar til þess að sjá vísindalegt samhengi
  • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat
  • sýna sjálfstæði og ábyrgð í vinnubrögðum
  • afla, meta og nota heimildir á viðurkenndan hátt
  • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum
  • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
  • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.