Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1644576703.39

  Dans og leikhús
  LEIK2DL05
  12
  leiklist
  Dans og leikhús
  í vinnslu
  2
  5
  MA
  Í þessum áfanga er lögð áhersla á dans sem frásagnar- og túlkunarform. Rætt verður um grunnþætti danssmíða sem byggt er á spunaformi til að uppgötva ólíka möguleika í hreyfingu. Nemendur fá tækifæri til þess að skapa út frá eigin líkama og færni. Fjallað verður um sundurleitan hóp danslistarfólks, sögu dansins sem sviðslistaforms og hlutverki og tilgangi hans í söngleikjum. Sérstök áhersla er lögð á verklega kennslu, samvinnu nemenda, skapandi og gagnrýna hugsun.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • líkamanum sem eina heild (líkami, hugur og sál)
  • eigin líkama, styrkleikum og veikleikum.
  • sögu dansins sem sviðslistaforms
  • hlutverki dansins í söngleikjum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • efla líkamsvitund og líkamslæsi
  • nota dans sem frásagnar- og túlkunarform
  • beita spunahugtökum í danssköpun
  • vinna með öðrum að dansverkefnum
  • gefa og taka á móti uppbyggilegri gagnrýni og nýta sér hana í dansi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir eigin líkamsstöðu og hreyfingum
  • skapa og flytja dansverk í hóp
  • lýsa og ræða sögu dansins innan leikhússins/sviðslistaformsins
  • kynnast danslistarfólki og aðferðum þeirra til sköpunar
  • tengja hugmyndir sínar um dans við eigið áhugasvið innan leikhússins
  • uppgötva ólík hreyfimynstur með spunahugtökum
  • tjá og túlka hugmyndir sínar og ræða dans á gagnrýninn hátt, beita við það viðeigandi orðaforða
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.