Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1339501379

  Grunnatriði almennrar heilsu- og líkamsræktar
  ÍÞRÓ1HL02
  15
  íþróttir
  almenn heilsu- og líkamsrækt
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Áfanginn er verklegur með markvissri fræðslu um líkams- og heilsurækt. Nemandinn spreytir sig á fjölbreyttum aðferðum þol-, styrktar- og liðleikaþjálfunar. Lögð er áhersla á að hann finni hreyfingu við sitt hæfi út frá getu og áhuga. Markviss fræðsla um forvarnagildi líkams- og heilsuræktar og hvatning til heilbrigðari lífshátta. Nemandi lærir að beita sér rétt við æfingar.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • forsendum og áhrifum þjálfunar á líkama og heilsu.
  • að reglubundin líkamsrækt er grunnur að góðri líkamshreysti.
  • mikilvægi upphitunar, úthalds-, styrktar- og liðleikaþjálfunar.
  • leiðum til að nýta líkams- og heilsurækt í daglegum athöfnum.
  • æfingum sem bæta líkamsstöðu og hvernig beita á líkamanum rétt.
  • fjölbreytilegum aðferðum til heilsuræktar.
  • mikilvægi andlegrar, félagslegrar og líkamlegrar vellíðunar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • auka úthald sitt, styrk og liðleika með fjölbreyttum aðferðum sem henta.
  • stunda æfingar og hreyfingu sem stuðla að bættri líkamsbeitingu.
  • stunda þjálfun og hreyfingu sem hefur áhrif á jákvæða upplifun og viðhorf til líkams- og heilsuræktar.
  • beita samvinnu sem stuðlar að tillitssemi og hvatningu.
  • nýta sér undirstöðuatriði líkamsbeitingar.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • styrkja jákvæða sjálfsmynd með þátttöku í almennri heilsurækt, leikjum og útiveru sem metið er með virkni, hugarfari og mætingu nemandans.
  • gera sér grein fyrir gildi samvinnu í leik og keppni sem metið er með samskiptahæfni nemanda.
  • sýna öðrum virðingu við leik, nám og störf sem metið er með hegðun og framkonu nemanda.
  • glíma við fjölbreytt verkefni sem snúa að alhliða hreyfingu, líkams- og heilsurækt.
  • leysa af hendi verkefni, æfingar og leiki sem viðhalda líkamshreysti sem metið er með þol- og styrktarprófi.
  • nýta sér möguleika í að flétta reglubundna hreyfingu í daglegt líf og starf sem metið er með spurningalistum.
  • nýta sér möguleika til heilsuræktar í nánasta umhverfi og úti í náttúrunni sem metið er með markmiðssetningu, dagbókarskrifum og sjálfsprófi.
  Frammistöðumat nemandans fer eftir leikni hans í að vinna með öðrum og hæfni hans og leikni til að standast þol- og styrktarpróf á metnarfullan hátt. Virkni og áhugahvöt nemendans endurspeglast í mætingu og frammistöðu í tímum.