Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352388979

  Tölur, mengi, jöfnur, rökfræði og talningarfræði
  STÆR2JM05
  2
  stærðfræði
  tölur mengi jöfnur rökfræði talningarfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Tölur, mengi, 1. og 2. stigs jöfnur, rökfræði og talningarfræði. Notkun vasareiknis og forrita við lausn stærðfræðilegra verkefna.
  Grunnskólapróf eða áfangi á 1. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • deilanleika og frumþáttun talna, lotutugabrotum, náttúrulegum tölum, heilum tölum, ræðum tölum, rauntölum og bilum á rauntalnaásnum
  • undirstöðureglum talna- og bókstafareiknings og jöfnum, 1. og 2. stigs einföldum mengjareikningi
  • einfaldri talningarfræði og líkindareikningi í endanlegu líkindarúmi með jafndreifðum líkum
  • grunnatriðum töflureiknis og einhvers sérhæfðs stærðfræðiforrits
  • tugveldarithætti talna og staðalformi, mælingaskekkju
  • yrðingarökfræði og sanntöflum
  • fallhugtakinu, formengi falls og varpmengi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • frumþátta tölur, breyta lotutugabrotum í almenn brot og fjalla um talnamengi af kunnáttu
  • nota undirstöðureglur talna- og bókstafareiknings til einföldunar stærðtákna og útreiknings með vasareikni
  • nota mengi og Vennmyndir til að leysa verkefni
  • meta eða finna líkur á ýmsu sem fyrir kemur í daglegu lífi
  • nota forrit til að leysa ýmis reikningsleg viðfangsefni
  • nýta sér tugveldarithátt og mælinákvæmni til að bera saman tölur
  • setja upp sanntöflu fyrir samsettar yrðingar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna ...sem er metið með... umræðum
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau ...sem er metið með... umræðum
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  • Takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum huga
  Nemendur vinna verkefni frá kennara saman í hóp eða einir eins og hverjum hentar. Í lok hverrar lotu taka nemendur lotupróf sem mynda lokaeinkunn