Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1347877084

  Valáfangi í tölfræði.
  STÆR2CT05
  82
  stærðfræði
  tölfræði og líkindafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Tölfræði, Líkindareiknigur, talningarfræði
  Nemandi skal hafa lokið STÆR2AA05 og STÆR2BB05 / STÆR2BQ05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Framsetningu og úrvinnsla gagna
  • Dreifingu og miðsækni.
  • Normaldreifingu
  • Tengsl á milli úrtaks og þýðis
  • Mismunandi aðferðum við val úrtaks
  • Úrtaksdreifingum
  • Öryggisbilum
  • Tilgátuprófun og marktækni
  • Línulegri fylgni og fylgnistuðlar Pearson og Spearman.
  • Trélínuritum
  • Talningarfræði og líkindafræði s.s. háðum og óháðum atburðum, samlagningarreglunni, skilyrtum líkindindum,andstæðum atburðum, margföldunarreglunni, umröðunum og samantektum.
  • Tvíliðuformúlunni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Setja fram og vinna úr gögnum
  • Reikna meðaltal og staðalfrávik
  • Vinna með normaldreifinguna og mismunandi úrtaksdreifingar
  • Finna úrtaksrúm, gera líkindatré og reikna líkindi
  • Nota talningarfræði til að reikna líkindi
  • Nota grafískan vasareikni eða töflureikni við úrvinnslu gagna.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Setja tölfræðileg gögn skipulega fram og vinna úr þeim.
  • Gagnrýna tölfræðilegar upplýsingar og myndræna framsetningu.
  • Vera gagnrýninn á val úrtaks í könnunum
  • Beita gagnrýnni og skapandi hugsum og innsæi við lausn verkefna og þrauta
  • Klæða verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa þau og túlka lausnirnar.
  • Skilja merkingu og tengsl hugataka í námsefninu og vinna með þau.
  Námsmat byggir á frammistöðu á lokaprófi og vinnu yfir önnina. Vinna yfir önnina samanstendur af verkefnavinnu, tímaæfingum og heimaverkefnum.