Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352390847

  Föll, hornaföll og vigrar
  STÆR2VI05
  4
  stærðfræði
  vigrar hornaföll föll
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Lotubundin föll, hornaföll og vigra, tengsl algebru og rúmfræði, jöfnu hrings og sporbaugs, hornafallareglur. yrðingarökfræði og talningarfræði.
  Grunnskólapróf eða áfangi á 1. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lotubundnum föllum og hornaföllum
  • sönnunum á helstu reglum í námsefninu
  • undirstöðureglum talningarfræðinnar, tvíliðustuðlum og Pascalsþríhyrningnum jöfnum hrings og sporbaugs
  • hornafræði þríhyrninga, stefnuhorni línu, sínusreglu, kósínusreglu og flatarmálsreglu
  • almennri skilgreiningu hornafalla, bogamáli og umritunarreglum hornafalla
  • vigurreikningi í sléttum fleti, summu, mismun og innfeldi tveggja vigra og lengd vigurs, horni milli vigra, samsíða og hornréttum vigrum
  • rétthyrndum hnitum og pólhnitum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • sanna reglur og fylgja röksemdafærslum
  • reikna með vigrum
  • meðhöndla hornaföll og hornafallareglur
  • leysa talningarfræðileg vandamál
  • meðhöndla lotubundin föll og gröf þeirra, finna t. d. lotu og útslag
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna ...sem er metið með... umræðum
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau ...sem er metið með... umræðum
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s.s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  • Takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum huga ...sem er metið með... umræðum og sjálfsmati
  Nemendur vinna verkefni frá kennara saman í hóp eða einir eins og hverjum hentar. Í lok hverrar lotu taka nemendur lotupróf sem mynda lokaeinkunn