Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352392295

  Tölfræði og líkindareikningur
  STÆR2TL05
  3
  stærðfræði
  líkindareikningur, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Tölfræði: Fylgnihugtakið, ályktunartölfræði, grunnatriði úrtaksfræði. Megin markgildissetning tölfræðinnar. Tilgátur og prófanir. Framsetning gagna með töflureiknum. Líkindareikningur: Helstu líkindadreifingar og útreikningar tengdir þeim.
  Grunnskólapróf eða áfangi á 1. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengustu líkindadreifingum
  • fylgnihugtakinu
  • ályktunartölfræði
  • öryggisbili
  • framsetningu tilgáta og prófana á þeim
  • öflun tölfræðilegra upplýsinga
  • notkun framangreindrar stærðfræði við að svara hagnýtum spurningum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta einfalda líkindadreifingu við útreikning líkinda
  • reikna fylgni á milli tveggja breytna
  • túlka fylgnistuðla
  • nota hugtökin öryggisbil, öryggismörk og öryggisstig
  • setja fram tilgátur og prófa þær
  • framkvæma Z-próf og t-próf
  • nýta tölfræðileg forrit við vinnslu og framsetningu tölfræðilegra gagna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna ...sem er metið með... umræðum
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau ...sem er metið með... umræðum
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum huga ...sem er metið með... umræðum og sjálfsmati
  Nemendur vinna verkefni frá kennara saman í hóp eða einir eins og hverjum hentar. Í lok hverrar lotu taka nemendur lotupróf sem mynda lokaeinkunn.