Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1327326602

  Deildajöfnur og heildi
  STÆR3DH05
  88
  stærðfræði
  deildarjöfnur, heildi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Unnið er með stofnföll falla, óákveðið og ákveðið heildi og heildunaraðferðir. Deildajöfnur af fyrsta stigi eru skoðaðar, einnig runur og raðir.
  STÆR3DF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tengslum deildunar og heildunar
  • helstu aðferðum við að finna ákveðin og óákveðin heildi
  • fyrsta stigs deildajöfnum
  • runum, röðum og þrepasönnunum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita hlutheildun, innsetningu og liðun í stofnbrot við lausn heilda
  • nota heildun til að reikna flatarmál undir ferli og rúmmál snúða
  • setja upp og leysa fyrsta stigs deildajöfnur
  • sanna reglur tengdar runum og röðum með stærðfræðilegri þrepun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt ...sem er metið með... skilaverkefnum og munnlegu prófi
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni og stutt próf eftir atvikum. Munnlegt og skriflegt lokapróf.