Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1327329762

  Hornaföll og vigrar
  STÆR2HV05
  97
  stærðfræði
  hornaföll, vigrar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er unnið með hornafræði þríhyrninga og hornaföll. Fjallað er um tengsl algebru og rúmfræði í hnitakerfi, og vigra í sléttu. Áhersla er lögð á skilgreiningar, sannanir og notkun forrita við teikningar og lausnir verkefna.
  STÆR2FG05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skilgreiningu hornafalla í rétthyrndum þríhyrningi og útvíkkun hennar í hring
  • flatarmáls-, sínus- og kósínusreglunni
  • pýþagórsku hornafallajöfnunni, samlagningar- og frádráttarreglum fyrir kósínus og sínus
  • bogalengdum og umbreytingu þeirra í gráður og öfugt
  • hornafallajöfnum og -ójöfnum
  • gröfum hornafalla
  • vigrum, reikniaðgerðum þeirra og innfeldi
  • pólhnitum og samböndum þeirra við karteskt hnitakerfi
  • helstu keilusniðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita fjölbreyttum vinnubrögðum við lausn stærðfræðilegra verkefna
  • einfalda hornaföll og leysa hornafallajöfnur
  • teikna vigra í tvívíðu plani
  • teikna hornaföll í tölvum og rissa á blaði
  • leiða út sannanir námsefnisins
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
  • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s.s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Virkni er metin, lögð eru fyrir verkefni og stutt próf eftir atvikum. Í áfanganum er lokapróf.