Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1360667532

  Föll og afleiður þeirra
  STÆR3DF05
  75
  stærðfræði
  deildun, föll, markgildi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Efni áfangans er um helstu gerðir falla og afleiður þeirra. Fjallað er um deildun og markgildi í sögulegu samhengi og lögð fyrir verkefni sem leysa má með deildareikningi. Áhersla er lögð á að nemendur fái góða innsýn í deildareikning og geti rökstutt og sýnt fram á helstu reglur þar að lútandi.
  STÆR2HV05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • meðhöndlun algengustu falla, svo sem margliðu-, veldis- og rótarfalla
  • lausnum jafna sérhæfðra falla, svo sem á hornafalla- og lograjöfnum
  • deildun falla, svo sem vísis- og lografalla og samsettra falla
  • samfelldni og deildanleika
  • hefðbundinni framsetningu stærðfræðilausna
  • gunnatriðum LaTeX
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skeyta saman einföldum föllum og reikna út andhverfur falla
  • meðhöndla föll sem lýsa vísisvexti og nota logra til að leysa jöfnur og önnur viðfangsefni
  • reikna einföld markgildi og ganga úr skugga um hvort fall af einfaldri gerð sé samfellt eða deildanlegt
  • leysa há- og lággildisverkefni og önnur klassísk verkefni sem krefjast notkunar afleiðu
  • nota skilgreiningu afleiðu til að leiða út formúlur fyrir afleiður falla
  • skrifa stærðfræðilausnir í LaTeX
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Virkni er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni og stutt próf eftir atvikum. Í áfanganum er lokapróf.