Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1361269487

  Tómstundafræði
  UPPE2TÓ05_1
  None
  uppeldisfræði
  tómstunda- og félagsmálafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Tómstundastarf gegnir mikilvægu menningar- og uppeldishlutverki í nútímasamfélagi. Tómstunda- og félagsmálafræði er ung fræðigrein og felur meðal annars í sér að tileinka sér þekkingu á gildi, þýðingu og hlutverki tómstunda fyrir fólk á öllum aldri í samfélaginu. Einnig fjallar greinin um rannsóknir á tómstundum og mikilvægi þeirra í þróun tómstundastarfs. Í áfanganum verður horft á tómstundastarf í sinni víðustu mynd, bæði úti og inni, tengt náttúru, umhverfi og samfélagi. Rýnt verður í hugmyndafræði unglinga- og þátttökulýðræðis. Í tómstundastarfi með börnum og unglingum er nauðsynlegt að þekkja til forvarna, til að mynda birtingarmynd eineltis og til hvaða ráða er hægt að grípa við lausn þeirra. Þetta á einnig við um forvarnir í tengslum við áfengis- og fíkniefnamisnotkun. Markmiðið er að öðlast heildarsýn yfir þá starfsemi sem fram fer í tómstundum barna, ungmenna og aldraðra og það menningar- og uppeldishlutverk sem tómstundastarf gegnir í lífi þeirra.
  FÉLV1ÞF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tómstundafræði samtímans í tengslum við íslenskt samfélag
  • sögulegri og fræðilegri þróun tómstundafræðinnar
  • helstu rannsóknum á tómstundastarfi
  • mikilvægi rannsókna í mótun og þróun tómstundastarfs
  • aðferðum sem koma að notum í tengslum við forvarnir í tómstundastarfi
  • sérstöðu tómstundafræði, viðfangsefnum hennar og aðferðum
  • mikilvægi tómstundastarfs og tengslum þess við farsælt uppeldi, vellíðan og félagslega aðlögun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla upplýsinga er tengjast rannsóknum á tómstundum og setja í fræðilegt samhengi
  • nýta fræðilegan/vísindalegan texta
  • afla upplýsinga um tómstundir og tómstundastarf og nýta þær í hagnýtum verkefnum
  • beita orðræðunni um tómstundir á ýmis viðfangsefni og á vettvangi
  • miðla fræðilegu efni í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna úr rannsóknargögnum og leggja mat á rannsóknir á tómstundum
  • leggja mat á hagnýtar aðferðir sem henta við margvíslegar aðstæður í tómstundastarfi
  • tengja rannsóknarniðurstöður við tómstundastarf á vettvangi
  • beita grundvallaraðferðum í forvörnum og eineltismálum
  • taka þátt í rökræðum um tómstundastarf
  • meta eigin frammistöðu og vinnuframlag sem og annarra á gagnrýninn hátt
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.