Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1338374483

  Efnafræði 1 - Undirstaða í almennri efnafræði
  EFNA2AA05
  28
  efnafræði
  byrjunaráfangi í efnafræði á náttúrufræðibraut
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á: Kynningu á efnafræði, mikilvægi hennar og tengsl við umhverfi og daglegt líf. Helstu hugtök og táknmál efnafræðinnar. Lotukerfislæsi, þ.e. læsi ganglegra upplýsinga úr lotukerfinu. Þjálfun í þeim undirstöðuatriðum sem krafist er fryrir nám í framhaldsáföngum. Ábyrga umgengni við efni og áhöld í tilraunastofu, framkvæmd einfaldra tilrauna, úrvinnslu þeirra og framsetningu niðurstaðna. Samvinnu nemenda, sjálfstæði þeirra og ábyrgð á eigin námsframvindu.
  Enginn undanfari.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu efnafræðinnar og þróun helstu og gagnlegustu hugmynda.
  • helstu reglum um meðferð á tölulegum niðurstöðum mælinga m.t.t. óvissu og markverðra stafa.
  • táknmáli efnafræðinnar, m. a. táknum frumefna, efnasambanda og jóna, hamtáknum og efnajöfnum.
  • myndun og táknun efnatengja og mismunandi eðli þeirra.
  • nafnakerfi einfaldra, ólífrænna efna.
  • röðun frumefna í lotukerfi og upplýsingum sem lesa má út frá stöðu þeira í lotukerfinu.
  • mólhugtakinu og hvernig mælanlegir þættir eins og massi og rúmmál eru tengdir við fjölda efnisagna.
  • reglum um umgengni við efni og áhöld í tilraunastofu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • fylgja verklýsingu við framkvæmd einfaldra tilrauna, vinna úr mælingum og birta niðurstöður með eðlilegri nákvæmni.
  • nota töflureikni (Excel) við gerð einfaldra tafla og línurita.
  • lesa út úr lotukerfinu upplýsingar um öreindafjölda atóma og jóna, fjölda gildrafeinda, tengigetu, jónahleðslu, mólmassa, málmeiginleika o. fl.
  • setja upp efnajöfnur, stilla þær og túlka.
  • reikna á milli massa, mólmassa og mólfjölda svo og massa, mólstyrks og rúmmáls.
  • framkvæma einfalda reikninga út frá hlutföllum efna í stilltri efnajöfnu.
  • greina á milli mismunandi tegunda efnahvarfa og lýsa þeim með efnajöfnum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og geta beitt þeim í umræðum og skriflegum verkefnum.
  • setja úrlausnir sínar skýrt og skipulega fram og beita táknmáli efnafræðinnar rétt.
  • lesa gagnlegar upplýsingar út úr lotukerfi, jónatöflum o. þ. h.
  • tengja eftir föngum námsefni áfangans við umhverfi sitt og daglegt líf.
  • umgangast efni og áhöld af ábyrgð og virðingu með hliðsjón af eigin öryggi og annarra.
  • takast á við framhaldsnám í greininni.
  Námsmat byggir á: Verkefnum og tilraunum á önn. Áfanga lýkur með lokaprófi.