Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1322138932

  Enska fyrir sjálfstæðan notanda, b1/b2
  ENSK2ST05
  9
  enska
  evrópski tungumálaramminn, stig b1-b2
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áhersla er lögð á lestur bæði bókmennta- og rauntexta þannig að nemandi geti beitt mismunandi lestraraðferðum. Hlustunaræfingar miða að því að nemendur geti skilið ótextað mynd- og útvarpsefni. Aukin áhersla lögð á að byggja upp og auka við hagnýtan orðaforða og grunnstig þverfaglegs orðaforða vísinda og fræða. Talþjálfun miðar að því að nemendur læri að orða hugsanir sínar skýrt og skilmerkilega í samtölum og frásögnum. Í ritunarþætti áfangans er lögð áhersla á setningaskipan, orðaforða og skipulega framsetningu
  Að nemandi hafi ná hæfni miðað við B1 í ritun, lesskilningi, hlustun og talmáli.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hagnýtum og grunnstigum þverfaglegs orðaforða til notkunar í námi á efri þrepum (miðað við Academic Word List og Word Frequency Lists)
  • reglum um setningaskipan og notkun tengiorða, svo og skipulega framsetningu texta, sbr. ritgerðasmíð
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa og skilja fjölbreytilega rauntexta, svo og bókmenntatexta
  • nota og skilja daglegt mál og geta í aðalatriðum fylgst með málefnum líðandi stundar
  • tjá sig munnlega á skýran og skiljanlegan hátt um almenn málefni
  • tjá sig skriflega á skipulegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa rauntexta og bókmenntatexta og átta sig á merkingu þeirra ...sem er metið með... ýmsum tegundum spurninga og skriflegum æfingum
  • skilja efni úr fjölmiðlum ...sem er metið með... talæfingum, orðaforðaverkefnum og skriflegum verkefnum
  • taka þátt í samræðum, og gera grein fyrir sínum skoðunum á skýran hátt um málefni líðandi stundar ...sem er metið með... munnlegu prófi og kynningu
  • skrifa stuttar ritgerðir og greinar á skipulegan hátt ...sem er metið með... ýmusm verkefnum og matskvarða
  Símat. Mat yfir önnina er byggt á ritunarverkefnum, prófum, munnlegum verkefnum og verkefnaheftum.