Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1322138936

  Enska fyrir sjálfstæðan notanda, b2
  ENSK2SE05
  10
  enska
  evrópski tungumálaramminn, stig b2
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áhersla er lögð á að nemendur verði vel læsir á flóknari texta en í ENSK2ST05. Þeir verða þjálfaðir í að tileinka sér grunnorðaforða vísinda og fræða, tjá hugsun sína skýrt í ræðu og riti og rökstyðja skoðanir sínar með umorðunum og útskýringum. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða.
  ENSK2ST05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • að greina og nota hagnýtan og þverfaglegan orðaforða á markvissan hátt í námi á efri þrepum (miðað við Academic Word List og Word Frequency Lists).
  • rithefðum sem við eiga í textasmíð, m.a. um inngang, meginmál með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag
  • orðaforða og málfræði við lestur raun- og bókmenntatexta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fjölbreyttar gerðir texta, bæði fræðilegar og bókmenntalegar
  • beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð texta eða viðfangsefnis
  • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • tjá sig skriflega bæði á formlegan og óformlegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja fjölbreytta og flókna texta og átta sig á dýpri merkingu þeirra ...sem er metið með... orðaforðaverkefnum, prófum, umræðum og ritunarverkefnum
  • tjá sig um ýmis efni með viðeigandi orðaforða og eðlilegum hraða og hrynjandi ...sem er metið með... frásögnum, kynningu og upptökum
  • umorða og leiðrétta sig eftir þörfum
  • skrifa ritgerðir og stuttar greinar með viðeigandi orðaforða og á skipulegan hátt ...sem er metið með... skriflegum verkefnum, skapandi skrifum og matskvörðum
  Símat. Fjölbreytileg verkefni jafnt og þétt yfir önnina.