Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1323187262

  Kvikmyndir
  DANS3KV05
  1
  danska
  kvikmyndaáfangi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Aðaláherslan í áfanganum er á nýjar kvikmyndir og sjónvarpsþætti og þá markvissu stefnu sem Danir hafa mótað í markaðssetningu og gæðastuðli norrænna kvikmynda. Í byrjun áfangans verður saga kvikmyndaiðnaðarins í Danmörku kynnt í máli og myndum. Fjallað verður um leikstjóra sem skarað hafa fram úr í danskri kvikmyndagerð og einnig um þær kvikmyndir sem valdar hafa verið sem tímamótaverk og samnefnarar fyrir þá strauma og stefnur sem ríkjandi voru á ákveðnum tímabilum. Síðan verða sýndar valdar kvikmyndir, stuttmyndir og sjónvarpsþættir sem varpa ljósi á þróun kvikmyndaframleiðslunnar í Danmörku.
  DANS2RM07 eða DANS2MR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu kvikmyndagerðar í Danmörku
  • helstu stefnum og straumum sem ríkjandi hafa verið í danskri kvikmyndagerð
  • þeim kvikmyndum sem markað hafa tímamót í danskri kvikmyndagerð
  • verkum danskra kvikmyndaleikstjóra sem skarað hafa fram úr
  • danskri menningu eins og hún birtist í þarlendri kvikmyndaflóru
  • hvernig þjóðarsálin endurspeglast í því sem gert er að umfjöllunarefni í dönskum kvikmyndum og með hvaða hætti kvikmyndagerðarmenn nálgast það
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja danskar kvikmyndir; bæði hvað varðar myndmál og hið talaða mál
  • greina kvikmyndir í samræmi við þau hugtök og verkefni sem unnið er út frá í áfanganum
  • setja þá kvikmynd, sem verið er að fjalla um, í samhengi við önnur verk viðkomandi leikstjóra og þann samtíma sem myndin er sprottin úr
  • fjalla munnlega um danska menningu og kvikmyndir, án þess að vera bundinn við samfelldan, ritaðan texta
  • tengja kvikmynd við danska menningu og setja hana í samhengi við danska kvikmyndasögu
  • flytja mál sitt með skipulögðum hætti á skilmerkilegri dönsku; útskýra og rökstyðja verkefni svo sannfærandi sé
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta betur þá tungumálakunnáttu sem til staðar er vegna aukinnar þjálfunar og öryggis í munnlegri tjáningu
  • skilja mælt mál í Danmörku
  • vera virkur þátttakandi í umræðu á danskri tungu
  • eiga auðveldara með að aðlaga sig og skilja danskt samfélag sem og hin norrænu samfélögin
  • hafa betri innsýn í danska menningu og þjóðarvitund m.t.t. að stunda nám eða atvinnu þar í landi
  • bera skynbragð á hin ýmsu blæbrigði danskrar tungu og menningar og geta borið það saman við önnur samfélög.
  Símatsáfangi