Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1327330146

  Rannsóknir og tölfræði
  STÆR4RT05
  1
  stærðfræði
  rannsóknir, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  4
  5
  Farið er nánar í normaldreifinguna og einnig aðrar dreifingar s.s. kí-kvaðratdreifingu, og unnið með tilgátuprófanir. Nemendur vinna eigin rannsókn þar sem þeir hanna spurningalista, leggja hann fyrir valið úrtak og vinna tölfræðilega úr niðurstöðunum.
  STÆR3TL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengustu dreifingum í tölfræði
  • hvernig nota má tölfræðipróf til að ákveða hvort hafna eigi eða samþykkja tilgátu
  • hvernig á að hanna, leggja fyrir og vinna úr tölfræðilegri rannsókn
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja tölulegar upplýsingar fram á skýran og skilmerkilegan hátt
  • framkvæma tilgátupróf
  • beita hjálpartækjum og forritum við lausn verkefna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • draga tölfræðilegar ályktanir út frá tölulegum gögnum
  • greina og hagnýta stærðfræðilegar upplýsingar í rituðu máli, myndrænt og í töflum
  • kynna og útskýra rannsóknarniðurstöður fyrir öðrum á fjölbreyttan hátt
  • geta skráð lausnir sínar skýrt og á gagnrýninn hátt, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt á viðeigandi hátt
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu hugmynda og velja aðferð við hæfi
  • hagnýtt sér stærðfræðilega þekkingu sína til ákvarðanatöku í sérhæfðum verkefnum
  Rannsóknarverkefni og lokapróf.