Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1327946856

  Fjármálastjórnun
  FJÁR3FS05
  1
  fjármálalæsi
  fjármála, stjórnun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Fjallað er nánar um helstu viðfangsefni fjármála og fjármálastjórnunar. Gerð er grein fyrir hagrænu mikilvægi fjármagnsmarkaða og lögð áhersla á að nemendur skilji og geti túlkað helstu upplýsingar sem koma fram á fjármálamarkaði. Farið er í samval verðbréfa og áhættuhugtök tengd verðbréfasöfnum. Þá er fjallað um nokkur helstu viðfangsefni fjármálafyrirtækja og gerð grein fyrir afleiðum með mismunandi undirliggjandi eignum.
  FJÁR2FE05 og STÆR3AF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu störfum sérfræðinga í fjármálum
  • hefðbundinni skiptingu á verðbréfamarkaði
  • mismunandi skilgreiningum á fjármagnskostnaði fyrirtækja og útreikninga tengdum þeim
  • þekkja til helstu markaðsverðbréfa á íslenskum verðbréfamarkaði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna út ávöxtun mismunandi fjárfestingarkosta
  • greina helstu áhættuþátta í sambandi við verðbréfaviðskipti
  • greina helstu aðferðir við mat á áhættu í verðbréfaviðskiptum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta metið fjárfestingavalkosti sem standa til boða, bæði fyrir einstaklinga og fyrirtæki ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  Nemendur þurfa að vinna mörg verkefni í áfanganum þar sem kennslan fer aðallega fram með verkefnavinnu nemenda. Námsmatið er mat á þessari vinnu ásamt tímaprófum og lokaprófi.