Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1328106476

  Enska fyrir færan notanda, c1 ii
  ENSK3FH05
  17
  enska
  evrópski tungumálaramminn, framhald, stig c1
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Unnið að markvissri og fágaðri málnotkun. Aðaláhersla er lögð á bókmenntir, svo sem verk Shakespeares og valin nútímaskáldverk. Nemendur eru þjálfaðir í að lesa texta með tilliti til bókmenntagreiningar, málnotkunar og persónusköpunar verksins. Nemendur gera mismunandi verkefni, munnleg og skrifleg. Nemendur eru hvattir til sjálfstæðra vinnubragða auk rökstuddrar túlkunar á verkunum.
  ENSK3EV05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • klassískum og nútíma bókmenntatextum.
  • helstu reglum við skipulag texta í inngang, meginmál og lokaorð.
  • að flokka og aðgreina reglur um heimildanotkun.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina ólíkar gerðir bókmenntaverka.
  • skrifa bókmenntaritgerðir.
  • nota heimildir við ritgerðaskrif.
  • tjá sig með skýrum, nákvæmum lýsingum um flókin málefni.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja fram sjálfstæð, rökstudd sjónarmið munnlega og skriflega.
  • skrifa ritgerðir studdar heimildum og tilvitnunum.
  • lesa og greina flókna bókmenntatexta.
  Áfanginn er símatsáfangi. Mat felst m.a. í heimildaritgerðum, stuttum ritunarverkefnum, munnlegum prófum, samanburði á ólíkum bókmenntatúlkunum.