Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1328103150

  Enska fyrir færan notanda, c1
  ENSK3EV05
  18
  enska
  evrópski tungumálaramminn, stig c1
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Sérstök áhersla er lögð á ritun og mismunandi stílbrigði ritmáls. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist aukinn orðaforða með lestri blaðagreina um málefni líðandi stundar svo og texta af vísindalegu tagi. Lesin eru lengri og meira krefjandi bókmenntaverk en í ENSK2ES05. Hæfni nemenda til þess að tjá sig með flóknari orðaforða þjálfuð. Auk þess vinna nemendur með þýðingar.
  ENSK2ES05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • viðeigandi reglum við ritun flókinna texta
  • fjölbreyttum orðaforða (miðað við Academic Word List og Word Frequency Lists).
  • flóknum raun- og bókmenntatextum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja texta af vísindalegu tagi.
  • greina flókna rauntexta og bókmenntaverk.
  • skipuleggja texta með inngangi, meginmáli og lokaorðum.
  • tjá sig á skipulegan, rökrænan og samfelldan hátt í rituðu og töluðu máli.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa langa og flókna texta og bókmenntaverk og greina stílbrigði.
  • skrifa ritgerðir og stuttar greinar á skipulegan hátt.
  • setja fram skoðanir sínar og ræða fjölbreytileg málefni á skipulegan hátt.
  • færa rök fyrir máli sínu í ræðu og riti.
  Áfanginn er símatsáfangi. Mat felst m.a. í kappræðum, leikhúsgagnrýni, samræðum, þýðingum, ritunarverkefnum og orðaforðaverkefnum.