Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1328265763

  Bókfærsla ársreikninga
  BÓKF3BÁ05
  1
  bókfærsla
  bókfærsla, ársreikningar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Meginhluti áfangans felst í gerð og greiningu ársreikninga. Farið er í lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga. Áhersla er lögð á uppsetningu rekstrar- og efnahagsreiknings í samræmi við lög um ársreikninga. Farið er í gerð fjárstreymisyfirlita, sjóðstreymis og fjármagnsstreymis. Ársreikningar eru túlkaðir með kennitölum. Fengist er við áætlanagerð og frávikagreiningu.
  BÓKF2FB05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lögum um bókhald og ársreikninga
  • reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga
  • áritun og skýringum með ársreikningum
  • hvernig bókhald getur auðveldað áæltanagerð, stjórnun, eftirlit og ákvarðanatöku
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • geta sett upp rekstrar – og efnahagsreikning
  • geta gert sjóðstreymi með beinni og óbeinni aðferð
  • geta reiknað út og túlkað kennitölur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta lýst helstu þáttum fjárhagsáætlunar og geta skýrt hana ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • geta sett upp áætlaðan rekstrar- og efnahagsreikning ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • gera frávikagreiningar við áætlanagerð ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  Nemendur þurfa að vinna mörg verkefni í áfanganum þar sem kennslan fer aðallega fram með verkefnavinnu nemenda. Námsmatið er mat á þessari vinnu ásamt tímaprófum og lokaprófi.