Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1328267040

  Almenn rekstrarhagfræði
  HAGF3AR05
  1
  hagfræði
  almenn, rekstrarhagfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er farið yfir helstu skilgreiningar á kostnaði og tekjum fyrirtækja. Leitast er við að auka skilning nemenda á viðfangsefnum í rekstri fyrirtækja og veita þjálfun við lausn verkefna. Fjallað er um hagkvæmasta val framleiðsluþátta, framleiðslu- og kostnaðarföll, framlegðarútreikninga og útreikninga á hagkvæmustu framleiðslusamsetningu. Framboð, eftirspurn, nytjaföll, teygni og verðmyndun við mismunandi markaðsform.
  HAGF2AR05 og STÆR2FJ05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • notkun línurita til að skýra samband tveggja framleiðsluþátta, svo sem véla og manna, skýra samband verðs og magns, samband framleiðslumagns, kostnaðar og tekna við framleiðslu á vörum
  • mikilvægi framboðs og eftirspurnar til að viðhalda jafnvægi í framleiðslu og neyslu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • geta greint og reiknað fastan og breytilegan kostnað, tekjur, framlegð og rekstrarjafnvægi
  • geta greint á milli einokunar, fákeppni, verðleiðsagnar, einkasölusamkeppni og fullkominnar samkeppni á markaði
  • geta notað línurit til þess að tjá sig um stöðu fyrirtækja á markaði og notað upplýsingatækni við útreikninga og aðra vinnslu
  • geta reiknað út teygnistuðla fyrir verðteygni eftirspurnar, framboðs, tekjuteygni og verðvíxlteygni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta reiknað hagkvæmasta magn og eftir atvikum verð við mismunandi markaðsform ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • geta notað framlegðaraðferðir til þess að velja hagkvæmustu framleiðslusamsetningu ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • geta nýtt sér upplýsingatækni við úrvinnslu gagna ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  Nemendur þurfa að vinna mörg verkefni í áfanganum þar sem kennslan fer aðallega fram með verkefnavinnu nemenda. Námsmatið er mat á þessari vinnu ásamt tímaprófum og lokaprófi.