Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1328535452

  Almenn þjóðhagfræði
  HAGF3AÞ05
  2
  hagfræði
  almenn, þjóðhagfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn miðar að því að auka skilning nemandans á starfsemi þjóðarbúsins og hreyfiöflum efnahagsþróunar. Innra samhengi í hagkerfinu er skýrt með hjálp efnahagshringrásarinnar og með einföldum línuritum. Fjallað er um markmið hagstjórnunar og helstu hagstjórnartæki. Kynntar eru meginstefnur og straumar sem tengjast hagfræði þjóðarbúsins. Skoðuð eru einkenni, kostir og gallar einkavæðingar og hnattvæðingar, þar sem skoðuð verða fríverslunarsamtök í Evrópu. Eðli peningamálastefnu og fjármálastefnu eru rannsökuð svo og kostir og gallar þess að nota peningamálastefnu eða fjármálastefnu við hagstjórn. Fjallað verður um hlutverk og einkenni peninga, ólíkar peningamálakenningar og áhrif stýrivaxtabreytinga á efnahagslífið. Kynnt verður framboðshliðarhagfræði og reynslu þjóða af því að beita henni sem hagstjórnartæki. Ólík viðhorf nokkurra mismunandi hópa hagfræðinga til efnahagsstefnunnar eru skoðuð.Við veltum fyrir okkur áhrifum frjálsra fjármagnsflutninga á Íslandi. Einnig verða skoðaðar orsakir og afleiðingar vanþróunar, ákvörðun landsframleiðslunnar og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.
  FJÁR1FL05 og HAGF2AÞ05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • margföldunaráhrifum í hagkerfinu
  • þjóðartekjum í jafnvægi og öðrum helstu hagstærðum með hjálp einfalds haglíkans fjármálastjórnun
  • vandamálum sem tengjast hallarekstri hins opinbera
  • helstu ákvörðunarþættum peningaeftirspurnar og peningaframboðs
  • hugtakinu raungengi og átti sig á mikilvægi þess fyrir þjóðarbúskapinn innra og ytra jafnvægi í hagkerfinu
  • meginhugmyndum í „framboðssinnaðri“ hagfræði
  • hugtakinu ,,markaðsbrestur“ og helstu ástæðum fyrir markaðsbresti
  • „ytri áhrifum“ í framleiðslu og neyslu
  • samhengi umhverfismála og markaðsverðmyndunar
  • fríverslunarsamtökum í Evrópu
  • helstu kostum og göllum einkavæðingar og hnattvæðingar
  • lögmálinu um algera yfirburði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • geta túlkað heildareftirspurn og heildarframboð í hagkerfinu með hjálp einfalds haglíkans
  • geta reiknað út þjóðartekjur í jafnvægi og aðrar helstu hagstærðir með hjálp einfalds haglíkans
  • þekkja tæki fjármálastjórnunar og reikna út áhrif beitingar þeirra
  • nota framboðs- og eftirspurnarlínurit til að skoða þróun á markaði
  • leggja mat á upplýsingar um efnahagsmál öðlast dýpri skilning á grundvallarhugtökum og kenningum í þjóðhagfræði, sérstaklega alþjóðahagfræði
  • tengja undirstöðuþekkingu í þjóðhagfræði við þróun efnahagsmála
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í daglegri efnahagsumræðu út frá faglegu sjónarmiði í tengslum við þjóðhagfræði og alþjóðahagfræði ...sem er metið með... munnlegri framsögn
  • geta tjáð sig munnlega og skriflega um hagræn málefni og mótað sjálfstæðar skoðanir sem m.a. eru byggðar á þeim fræðilega grunni sem lagður er í náminu ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  Nemendur þurfa að vinna mörg verkefni í áfanganum þar sem kennslan fer aðallega fram með verkefnavinnu nemenda. Námsmatið er mat á þessari vinnu ásamt tímaprófum og lokaprófi.