Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1329052773

  Snið og saumur
  FATA1SS05
  1
  fatahönnun
  saumar, snið
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Nemendur læra að taka líkamsmál og lesa úr máltöflum. Lögð er áhersla á að þekkja helstu sniðhluta og gera einfaldar sniðbreytingar. Kennt er að leggja rétt á efni og reikna út efnisþörf. Saumaðar eru einfaldar flíkur. Farið er í hin ýmsu fagheiti, notkun á saumavélum, ýmsar gerðir af efnum. Kynnt er notkun á tölvum í tengslum við upplýsingaöflun, uppsetningu þemaspjalda og tískuteikninga auk flatra vinnuteikninga. Lögð er áhersla á að nemendur skilji vinnuferlið frá hugmynd að fullunninni flík og skili skissubók ásamt vinnuskýrslu, auk þess að temja sér vönduð vinnubrögð við alla þætti ferilsins.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugmyndaöflun og skissuvinnu, tískuteikningum og flötum vinnuteikningum
  • hvernig líkamsmál eru tekin og gerður samanburður við stærðartöflur
  • orðaforða greinarinnar til að geta notað skýringarmyndir og vinnulýsingar
  • aðlögun grunnsniða að eigin líkamsmálum
  • uppbyggingu grunnsniða, heitum og útliti ólíkra sniðhluta
  • einföldum sniðbreytingum út frá eigin hugmyndum í minni hlutföllum og fullri stærð
  • hvernig efnisþörf er reiknuð út frá sniðum
  • hvernig sniðhlutar eru lagðir á efni eftir þráðréttu og saumför og aðrar merkingar teiknuð inn á efnið
  • grunnatriðum í saumtækni með prufusaumi og saumi á einföldum flíkum
  • helstu notkunarmöguleikum saumavéla og annarra tækja sem tilheyra saumum
  • vinnuferlinu frá hugmynd að fullunninni flík
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skissa og teikna tískuteikningar og flatar vinnuteikningar
  • taka líkamsmál og skilja stærðartöflur
  • nota orðaforða greinarinnar við notkun vinnulýsinga
  • útfæra einföld snið út frá grunnsniðum eftir eigin hönnunarteikningum
  • geta raðað sniðhlutum á efni
  • geta teiknað saumför, falda og aðrar merkingar áður en sniðið er og sauma einfaldar flíkur og saumtækniprufur
  • nota saumavélar og þekki notagildi stillinga, saumavélafóta og saumavélanála
  • gera vinnuferlinu skil í texta og teikningum m.a. með notkun tölva
  • temja sér vönduð vinnubrögð við alla þætti vinnunnar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skissa hugmyndir og vinna út frá þeim tískuteikningar og flatar vinnuteikningar ...sem er metið með... verkefnum
  • lesa út úr stærðartöflum ...sem er metið með... verkefnum
  • aðlaga grunnsnið að mældum líkamsmálum ...sem er metið með... verkefnum
  • nota grunnsnið til að vinna einfaldar sniðbreytingar út frá eigin hönnunarteikningum sauma einfaldar flíkur ...sem er metið með... verkefnum
  • meta og nota viðeigandi stillingar á saumavélum sem og fætur og saumavélanálar eftir efnum og saumtækniatriðum ...sem er metið með... verkefnum
  • gera vinnuferlinu frá hugmynd að fullunninni flík skipulega skil í vinnuskýrslu með teikningum og texta ...sem er metið með... verkefnum
  • nota tölvur við upplýsingaöflun, uppsetningu teikninga og vinnuskýrslna ...sem er metið með... verkefnum
  • geti nota orðaforða greinarinnar til að útskýra ferlið í samræðum og í rituðum texta ...sem er metið með... verkefnum og munnlegri framsögn
  • temja sér vandvirkni við alla þætti ferilsins ...sem er metið með... verkefnum
  Við námsmat er horft m.a. til vinnulags og vandvirkni við alla þætti vinnuferilsins. Vinnusemi, skipulag og jákvæðni gagnvart verkefnum og vilji til sjálfsstæðra vinnubragða. Skil á öllum verkefnum fullkláruðum í lok annar.