Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1330164606

  Framhaldsáfangi í efnafræði
  EFNA3FE05
  2
  efnafræði
  framhaldsáfangi í efnafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Farið í flóknari hugtök í efnafræði – efnahvörf og jafnvægi,rafefnafræði og oxunar-afoxunarhvörf.
  EFNA2FE05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hraðafræði efnahvarfa og hvarfhraða.
  • orku í efnahvörfum, hvarfavarma ?H, óreiðu ?S og fríorku ?G og tengslum þeirra innbyrðis.
  • tengslum raforku og efnafræði.
  • jafnvægi í efnahvörfum.
  • efnafræði sýra og basa og jafnvægi hjá daufum sýrum og bösum.
  • efnafræði lausna, jafnalausnum, títrunum og leysnimargfeldi.
  • sjálfgengni efnahvarfa, Gibbs fríorku og tengslum hennar við jafnvægisfastann.
  • oxun og afoxun.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • finna hraðalögmál út frá tilraunaniðurstöðu og nota jöfnu Arrheniusar.
  • vinna með orkuhugtök og reikna út orkubreytingar í tengslum við efnahvörf.
  • nota afoxunarspennutöflur til að finna út hvort líklegt sé að efnahvarf verði.
  • reikna út orku sem hægt er að fá út úr efnahvarfi út frá íspennu rafhlöðu.
  • nota jafnvægisfasta og jafnvægisstyrki til útreikninga og nota reglu Le Châtelier.
  • vinna með útreikninga tengda sýrum og bösum
  • reikna orkubreytingar í efnahvörfum og tengja saman orkubreytingar og jafnvægisástand.
  • vinna með oxun og afoxun efna í tengslum við rafefnafræði.
  • sýna sjálfstæði við framkvæmd verklegra æfinga og skrifa góða einstaklingsskýrslu.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja saman efnisþætti efnafræðinnar við lausn flókinna verkefna.
  • leggja mat á áreiðanleika niðurstaðna rannsókna sinna og annarra.
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu.
  • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar.
  Skýrslur, verkefni og próf.