Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331547095

  Bókmenntir, málnotkun og ritun
  ÍSLE2RB05
  1
  íslenska
  bókmenntir, ritun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga er fjallað um bókmenntir, málsögu og goðafræði. Málsaga: Fjallað er um helstu þætti málsögu og nafnasiði. Bókmenntir og læsi: Nemendur eru þjálfaðir í notkun bókmenntahugtaka og einnig er ítarleg umfjöllun um goðafræði. Nemendur lesa eina nútímaskáldsögu og vinna verkefni í tengslum við hana og lesa eina valbók.
  Grunnskólapróf eða áfangi á 1. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum í ritgerðasmíð
  • helstu þáttum íslenskrar málsögu og íslenskum nafnasiðum
  • mismunandi tegundum bókmennta og norrænni goðafræði.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa bókmenntaverk frá ýmsum tímum og fjalla um inntak þeirra
  • vinna að skapandi verkefnum í tengslum við námsefnið og sýna töluverð tilbrigði í málnotkun.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna að skapandi verkefnum í tengslum við námsefnið og sýna töluverð tilbrigði í málnotkun ...sem er metið með... ritunarverkefnum
  • beita skýru, lýtalausu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti ...sem er metið með... munnlegum kynningum og ritunarverkefnum
  • taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu ...sem er metið með... bókmenntaumræðu í tímum og á vef, ásamt ritunarverkefnum
  • túlka texta þó merkingin liggi ekki á yfirborðinu ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  • tengja íslenskuna við fortíð og framtíð
  Í áfanganum er viðhaft símat alla önnina. Verkefni nemenda, jafnt munnleg sem skrifleg, eru metin til einkunnar ásamt prófum sem lögð eru fyrir reglulega.