Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331465704

  Framhaldsáfangi
  FRAN1FR05
  2
  franska
  framhaldsáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FR
  Í þessum áfanga eru viðfangsefni grunnáfangans rifjuð upp og sett í nýtt samhengi. Bætt er við orðaforða- og málfræðiþekkingu og áfram unnið með tal, hlustun, ritun og lestur í samræmi við færnimarkmið áfangans. Nemendur æfast munnlega og skriflega í að tjá sig í þátíð, ákvarða stefnumót/skipuleggja frítíma, tjá skoðun sína á einfaldan hátt, ræða um vörur og verð og að spyrja og vísa til vegar. Nemendur öðlast aukna innsýn í menningu og siði frönskumælandi svæða og aukið vald á framburði.
  FRAN1GR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • helstu reglum um framburð og hljómfall
  • fleiri grunnatriðum málkerfisins
  • menningu og þjóðfélagi frönskumælandi svæða í auknum mæli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • fylgja einföldum fyrirmælum í kennslustundum
  • skilja einfalda texta af ýmsum toga sem fjalla um viðfangsefni áfangans og festa í sessi og auka orðaforða
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og tengist honum sjálfum og geta beitt kurteisis- og málvenjum við hæfi
  • skrifa einfalda texta í takt við viðfangsefni áfangans
  • beita helstu reglum um málnotkun á sem réttastan hátt í ræðu og riti
  • beita viðeigandi námstækni í tungumálanáminu og nýta sér hjálpargögn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina fremur einfaldar upplýsingar í mæltu máli ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • eiga einföld samskipti á frönsku við ákveðnar aðstæður ...sem er metið með... munnlegri framsögn
  • tala um sjálfan sig og aðra og ýmsar aðstæður daglegs lífs í ræðu og riti á einfaldan hátt ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  • skilja einfalda texta af ýmsum toga og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir efni og eðli textans og tilganginum með lestrinum ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi ...sem er metið með... verkefnum og sjálfsrýni
  Lokapróf og símat sem byggist á ýmsum munnlegum og skriflegum verkefnum sem unnin eru yfir önnina.