Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331466528

  Frásagnir og ferðalög
  FRAN1FF05
  3
  franska
  frásagnir og ferðalög
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Að miklu leyti er lokið við að fara yfir grundvallarþætti fransks málkerfis. Nemendur auka orðaforðakunnáttu sína með lestri texta af ýmsum toga. Frásagnir í nútíð og þátíð (munur milli þátíða) eru æfðar munnlega og skriflega. Nemendur læra m.a. að gefa og þiggja ráð, tala um boð og bönn, ferðalög, áfangastaði og daglegar venjur. Nemendur lesa einfalda skáldsögu eða smásögur. Nemendur fá aukna innsýn í menningarheim frönskumælandi svæða og vinna m.a. menningartengt heimildaverkefni.
  FRAN1FR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • öllum helstu reglum um framburð og hljómfall
  • fleiri grunnatriðum málkerfisins
  • menningu og þjóðfélagi frönskumælandi svæða á markvissari hátt en áður
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er fremur hægt og skýrt
  • fylgja fyrirmælum á frönsku í kennslustundum
  • skilja ýmiss konar einfalda texta sem fjalla um viðfangsefni áfangans og festa í sessi og auka orðaforða
  • fylgja söguþræði í einföldum eða einfölduðum bókmenntatexta
  • taka þátt í frekar einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og hefur áhuga á og geta beitt kurteisis- og málvenjum við hæfi
  • skrifa samfellda texta um ýmis kunnugleg efni
  • halda stutta kynningu á undirbúnu efni
  • beita helstu reglum um málnotkun
  • beita viðeigandi námstækni í tungumálanáminu og nýta sér hjálpargögn á sjálfstæðan hátt
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • ná aðalatriðum í einföldum frásögnum úr fjöl- og myndmiðlum ef efnið er kunnuglegt ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • geta tekið þátt í samræðum í ákveðnum aðstæðum á sjálfstæðari hátt en áður ...sem er metið með... munnlegri framsögn
  • segja frá eigin þekkingu, reynslu, áhugamálum, áformum, skoðunum og líðan í ræðu og riti ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  • afla sér upplýsinga upp á eigin spýtur úr textum um almennt efni ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • greina aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum og draga ályktanir ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • lesa skáldskap af hæfilegu þyngdarstigi og tjá sig um efni hans í ræðu og riti ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  Lokapróf og símat sem byggist á ýmsum munnlegum og skriflegum verkefnum sem unnin eru yfir önnina.