Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331467262

  Ritun og tal
  FRAN2RI05
  1
  franska
  ritun og tal
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga er að mestu lokið við innlögn allra helstu þátta fransks málkerfis og nemendur dýpka því verulega þekkingu sína á því. Nemendur auka færni sína í lesskilningi, hlustun, tali og ritun. Orðaforðaþekking er dýpkuð í takt við kröfur um að nemendur geti rætt og ritað um sérhæfðari málefni. Meiri áhersla er lögð á vinnu með þematengd efni en áður. Auk þess þjálfast nemendur í lestri lengri samfellds bókmenntatexta og að vinna úr slíkum texta á ýmsan hátt. Munnleg og skrifleg tjáning skipar stærri sess en í fyrri áföngum. Vinna með kennslubók er mun minni en áður og að mestu er unnið með rauntexta ásamt hljóð-og myndefni af ýmsu tagi.
  FRAN1FF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum og sérhæfðari orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • öllum helstu reglum um framburð, áherslur og hljómfall
  • öllum helstu grunnatriðum málkerfisins
  • afmörkuðum þáttum í menningu og þjóðfélagi frönskumælandi svæða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um almennt efni daglegs lífs og sérhæfðari kunnugleg efni þegar talað er nokkuð skýrt
  • skilja ýmiss konar lengri samfellda texta í tengslum við þemu áfangans
  • lesa bókmenntatexta af hæfilegu þyngdarstigi og geta tjáð sig í ræðu og riti um hann á sjálfstæðari hátt en áður
  • taka þátt í samræðum um ákveðin undirbúin efni í tengslum við þemu áfangans
  • skrifa lengri samfellda texta um kunnugleg efni tengd þemum áfangans
  • halda kynningu/fyrirlestur á undirbúnu efni í tengslum við þema áfangans
  • tjá sig á skýran hátt og beita öllum helstu reglum um málnotkun án teljandi hnökra
  • vinna á sjálfstæðan hátt m.a. með ýmis hjálpargögn
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina aðalatriði úr fjöl- og myndmiðlum ef efnið er fremur kunnuglegt ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  • taka þátt í samræðum ...sem er metið með... munnlegri framsögn
  • tjá sig um efni áfangans á sjálfstæðari og fjölbreyttari hátt en áður bæði skriflega og í formi munnlegrar kynningar ...sem er metið með... verkefnum og munnlegri framsögn
  • afla sér upplýsinga í textum um almenn og sérhæfðari efni ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • greina aðalatriðin í stuttum og lengri textum af mismunandi toga ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  Lokapróf og símat sem byggist á ýmsum munnlegum og skriflegum verkefnum sem unnin eru yfir önnina.