Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331467847

  Kvikmyndir
  FRAN2KV05
  2
  franska
  kvikmyndir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfram er unnið með færniþættina fjóra. Orðaforðaþekking er dýpkuð verulega til að takast á við sérhæfðari efni. Æ meiri áhersla er lögð á að nemendur tjái sig skriflega og munnlega og öðlist sjálfstæði í vinnubrögðum fyrir slík verkefni. Gert er m.a. ráð fyrir sérstökum tal- og umræðutímum. Unnið er með þematengt efni og skipa kvikmyndir frönskumælandi landa þar stærstan sess. Kvikmyndir eru útgangspunktur fyrir ýmiss konar verkefni hvað varðar skilning og tjáningu og er þeim einnig ætlað að auka læsi nemenda á menningu frönskumælandi svæða.
  FRAN2RI05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölþættum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • helstu grunnatriðum málkerfisins
  • afmörkuðum þáttum í menningu og þjóðfélagi frönskumælandi svæða; siðum þeirra og venjum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um efni af fjölbreyttari toga en áður
  • skilja ýmiss konar lengri samfellda texta í tengslum við þemu áfangans
  • taka þátt í samræðum um ákveðin undirbúin og stundum óundirbúin efni í tengslum við þemu áfangans
  • skrifa lengri samfellda texta tengda efni áfangans
  • halda munnlega kynningu/fyrirlestur á undirbúnu efni
  • tjá sig á skýran hátt og beita tungumálinu á viðeigandi hátt án teljandi hnökra við ýmiss konar aðstæður
  • vinna á sjálfstæðan hátt m.a. með ýmis hjálpargögn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina megininntak talað máls/frásagna af ýmsum toga ef efnið er fremur kunnuglegt ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • taka þátt í samræðum við fjölbreyttar aðstæður á sjálfstæðan hátt, stundum án undirbúnings ...sem er metið með... munnlegri framsögn
  • tjá sig um efni áfangans á sjálfstæðan hátt bæði skriflega og munnlega ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  • tileinka sér innihald í lengri og sérhæfðari textum en áður ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  Lokapróf og símat sem byggist á ýmsum munnlegum og skriflegum verkefnum sem unnin eru yfir önnina.