Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331469876

  Grunnáfangi
  SPÆN1GR05
  3
  spænska
  grunnáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Megináhersla er lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins, temji sér góð og viðeigandi vinnubrögð og fái innsýn í menningu spænskumælandi landa. Nemendur læra að kynna sig og aðra, tala um fjölskyldu sína, sitt nánasta umhverfi, ræða um líðan, fyrirætlanir, áhugamál og frítíma. Nemendur eru þjálfaðir í færniþáttunum fjórum, tali, hlustun, ritun og lestri.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • helstu reglum um framburð, áherslur og hljómfall
  • grunnatriðum málkerfisins
  • útbreiðslu spænskunnar ásamt ólíkum venjum og menningu spænskumælandi landa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • fylgja einföldum fyrirmælum á spænsku í kennslustundum
  • skilja mjög einfalda texta sem fjalla um kunnugleg viðfangsefni og innihalda algengan orðaforða sem tengist nemandanum, umhverfi hans og áhugamálum
  • taka þátt í afar einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og hefur áhuga á og beita kurteisis- og málvenjum við hæfi
  • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, nánasta umhverfi og áhugamálum í nútíð
  • skrifa einfalda texta í takt við viðfangsefni áfangans
  • beita helstu reglum um málnotkun á sem réttastan hátt í ræðu og riti
  • beita viðeigandi námstækni í tungumálanáminu og nýta sér hjálpargögn
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • eiga einföld samskipti á spænsku við ákveðnar aðstæður ...sem er metið með... munnlegri framsögn, verkefnum og prófum
  • segja frá persónulegum högum í ræðu og riti á einfaldan hátt ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  • vinna úr einföldum texta á mismunandi hátt eftir efni og eðli textans og tilganginum með lestrinum ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  Lokapróf og símat sem byggist á ýmsum munnlegum og skriflegum verkefnum sem unnin eru yfir önnina.