Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331471676

  Lestur og hlustun
  SPÆN2LE05
  1
  spænska
  lestur og hlustun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga er að mestu lokið við innlögn grunnþátta málkerfisins, auk þess sem nemendur þjálfast í færniþáttunum fjórum, lestri, ritun, hlustun og tali. Nemendur lesa flóknari texta en áður svo sem skáldsögu, ljóð og dægurlagatexta og spreyta sig í auknum mæli á vinnu með rauntexta. Nemendur fræðast um sögu og menningu nokkurra spænskumælandi landa.
  SPÆN1FF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölþættum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • grunnatriðum málkerfisins
  • mannlífi, menningu og siðum spænskumælandi landa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja frásagnir og umræður um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • fylgja fyrirmælum á spænsku í kennslustundum
  • lesa og skilja margskonar gerðir texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt
  • beita helstu reglum um málnotkun á sem réttastan hátt í ræðu og riti
  • beita viðeigandi námstækni í tungumálanáminu og nýta sér hjálpargögn
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  • taka þátt í samræðum um afmörkuð undirbúin efni og um efni sem hann þekkir
  • miðla upplýsingum um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • skrifa fremur stutta samfellda texta svo sem samantektir, endursagnir og frásagnir af eigin reynslu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meðtaka daglegt mál, s.s. samræður og fjölmiðlaefni ef hann þekkir til efnisins og talað er skýrt, ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • tjá skoðun sína á lesnum texta ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  • ræða við aðra af nokkru öryggi um efni sem hann þekkir vel ...sem er metið með... prófum og verkefnum
  • miðla upplýsingum um undirbúið efni í ræðu og riti ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra og beita til þess viðeigandi mál-og samskiptavenjum ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • hagnýta á mismunandi hátt efni ritaðra texta af ýmsum toga ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  Lokapróf og símat sem byggist á ýmsum munnlegum og skriflegum verkefnum sem unnin eru yfir önnina.