Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331472306

  Menning spænskumælandi þjóða
  SPÆN2ME05
  2
  spænska
  menning spænskumælandi þjóða
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Markviss þjálfun í munnlegri tjáningu, hlustun, lestri, ritun og orðaforðauppbyggingu. Í þessum áfanga er lokið við innlögn grunnþátta málkerfisins auk þess sem valdir þættir eru rifjaðir upp í takt við þarfir nemendahópsins. Nemendur fræðast um menningu og staðhætti spænskumælandi landa, einkum í Rómönsku Ameríku í gegnum texta, kvikmyndir, gestafyrirlestra og þemavinnu.
  SPÆN2LE05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölþættum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • grunnatriðum málkerfisins
  • ólíkri sögu, menningu, staðháttum og þjóðfélagsgerð ýmissa spænskumælandi landa
  • helstu framburðareinkennum hinna ýmsu spænskumælandi þjóða
  • grunnatriðum spænsks málkerfis
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • fylgja meginþræði í samtölum og frásögnum um kunnugleg málefni, t.d. í fjölmiðlum
  • skilja mál sem talað er með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður
  • skilja algengustu orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál
  • lesa margs konar gerðir texta og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir því hverrar gerðar textinn er
  • taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi
  • tjá sig nokkuð skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið
  • skrifa samfellda texta af ýmsum toga, s.s. útdrætti, endursagnir, frásagnir og óformleg sendibréf
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina megininntak talaðs máls af ýmsum toga um kunnugleg umræðuefni ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • taka þátt í skoðanaskiptum og nota til þess viðeigandi orðaforða ...sem er metið með... verkefnum og munnlegri framsögn
  • tjá sig á skýran hátt í ræðu og riti og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við ýmiss konar aðstæður ...sem er metið með... munnlegum og skriflegum verkefnum
  Lokapróf og símat sem byggist á ýmsum munnlegum og skriflegum verkefnum sem unnin eru yfir önnina.