Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331474973

  Grunnáfangi
  ÞÝSK1GR05
  1
  þýska
  grunnáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Megináhersla er lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins, temji sér góð vinnubrögð og einnig fái þeir innsýn í menningu og staðhætti þýskumælandi landa og kynnist samskiptavenjum og siðum í samanburði við Ísland. Nemendur læra að kynna sig og aðra, tala um áhugamál, segja frá fjölskyldu sinni og sínu nánasta umhverfi í nútíð í ræðu og riti. Nemendur eru þjálfaðir í færniþáttunum fjórum, tali, hlustun, ritun og lestri.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • helstu reglum um framburð, áherslur og hljómfall
  • grunnatriðum málkerfisins
  • útbreiðslu þýsku og þjóðfélagi þýskumælandi svæða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • fylgja fyrirmælum á þýsku og skilja kveðjur og kurteisisávörp
  • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða
  • taka þátt í einföldum samræðum
  • segja frá sjálfum sér og fjölskyldu sinni
  • skrifa stuttan texta um ýmis atriði
  • beita helstu reglum um málnotkun í ræðu og riti
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • eiga samskipti á þýsku við ákveðnar aðstæður ...sem er metið með... verkefnum, munnlegri framsögn og prófum
  • segja frá persónulegum högum í ræðu og riti á einfaldan hátt ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  • vinna úr einföldum textum á mismunandi hátt eftir efni og eðli textans og tilganginum með lestrinum ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • meta eigið vinnuframlag og kunnáttu ...sem er metið með... sjálfsrýni
  Lokapróf og símat sem byggist á ýmsum munnlegum og skriflegum verkefnum sem unnin eru yfir önnina.