Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331475405

  Framhaldsáfangi
  ÞÝSK1FR05
  2
  þýska
  framhaldsáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Bætt er við orðaforða- og málfræðiþekkingu og áfram unnið með tal, hlustun, ritun og lestur í samræmi við færnimarkmið áfangans. Nemendur æfast munnlega og skriflega í að ákvarða stefnumót, skipuleggja frítíma, gefa upp tímasetningar, tjá skoðun sína, tala um kaup og kjör í verslunum, spyrja og vísa til vegar, gefa upp staðsetningar, gefa og þiggja ráð, boð og bönn og tala um liðna atburði. Nemendur öðlast aukna innsýn í menningu og siði þýskumælandi svæða.
  ÞÝSK1GR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða í samræmi við öll helstu hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • grundvallarþáttum þýska málkerfisins
  • grunnþáttum í menningu þýskumælandi landa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • fylgja fyrirmælum á þýsku og skilja kveðjur og kurteisisávörp
  • skilja einfalda texta af ýmsum toga
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og tengist honum sjálfum og geta beitt kurteisis- og málvenjum við hæfi
  • beita helstu reglum áfangans um málnotkun í ræðu og riti
  • beita viðeigandi námstækni í tungumálanáminu og nýta sér hjálpargögn
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • eiga einföld samskipti á þýsku við ákveðnar aðstæður ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  • tala um sjálfan sig og aðra og ýmsar aðstæður daglegs lífs í ræðu og riti á einfaldan hátt ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  • vinna úr ýmsum textum á mismunandi hátt eftir efni og eðli textans og tilganginum með lestrinum ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • meta eigið vinnuframlag og kunnáttu ...sem er metið með... sjálfsrýni
  Lokapróf og símat sem byggist á ýmsum munnlegum og skriflegum verkefnum sem unnin eru yfir önnina.