Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331475846

  Frásagnir og ferðalög
  ÞÝSK1FF05
  3
  þýska
  frásagnir og ferðalög
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Að mestu er lokið við að fara yfir grundvallarþætti þýsks málkerfis og nemendur dýpka því verulega þekkingu sína á því. Nemendur auka orðaforða með lestri texta af ýmsum toga. Nemendur læra m.a. að lýsa umhverfi og fólki, gera grein fyrir liðnum atburðum og daglegum venjum. Nemendur lesa einfaldaða skáldsögu eða smásögur. Nemendur fá aukna innsýn í menningarheim þýskumælandi svæða og vinna menningartengt heimildaverkefni.
  ÞÝSK1FR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • helstu reglum um framburð og hljómfall
  • grundvallarþáttum þýska málkerfisins
  • menningu og þjóðfélagi þýskumælandi svæða í samanburði við Ísland
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • fylgja einföldum fyrirmælum á þýsku
  • skilja ýmiss konar texta í takt við viðfangsefni áfangans sem festa í sessi og auka orðaforða
  • fylgja söguþræði í einföldum eða einfölduðum bókmenntatexta
  • skrifa samfellda texta um ýmis kunnugleg efni
  • halda stutta kynningu á undirbúnu efni
  • beita helstu reglum um málnotkun í ræðu og riti
  • beita viðeigandi námstækni í tungumálanáminu og nýta sér hjálpargögn
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • ná aðalatriðum úr einföldum frásögnum í fjöl- og myndmiðlum ef efnið er kunnuglegt ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • geta tekist á við ýmsar aðstæður í almennum samræðum á sjálfstæðari hátt en áður ...sem er metið með... munnlegri framsögn
  • segja frá eigin þekkingu, reynslu, áhugamálum, áformum, skoðunum og líðan í ræðu og riti ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  • afla sér upplýsinga í textum um almenn efni upp á eigin spýtur ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • greina aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum og draga ályktanir ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • lesa skáldskap af hæfilegu þyngdarstigi og tjá sig um efni hans í ræðu og riti ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  • meta eigið vinnuframlag og kunnáttu ...sem er metið með... sjálfsrýni
  Lokapróf og símat sem byggist á ýmsum munnlegum og skriflegum verkefnum sem unnin eru yfir önnina.