Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331476325

  Bókmenntir og menning
  ÞÝSK2BM05
  3
  þýska
  bókmenntir og menning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga er að mestu lokið við innlögn grunnþátta málkerfisins, auk þess sem nemendur þjálfast í færniþáttunum fjórum lestri, ritun, hlustun og tali. Nemendur lesa flóknari texta en áður svo sem skáldsögu, ljóð og dægurlagatexta og spreyta sig í auknum mæli á vinnu með rauntexta. Nemendur fræðast um sögu og menningu þýskumælandi landa.
  ÞÝSK1FF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölþættum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • ólíkum textagerðum og hlustunarefni
  • helstu grunnatriðum málkerfisins
  • mannlífi, menningu og siðum í þýskumælandi löndum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni og greina aðalatriði í fjöl-og myndmiðlum þegar fjallað er um afmörkuð málefni
  • lesa margs konar gerðir texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt
  • taka þátt í samræðum um afmörkuð undirbúin efni og um efni sem hann þekkir
  • segja frá á skýran hátt og miðla upplýsingum um efni sem hann hefur kynnt sér skrifa lengri samfelldan texta
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn við ritun texta og upplýsingaöflun
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla bæði munnlega og skriflega um efni sem hann hefur kynnt sér ...sem er metið með... verkefnum, munnlegri framsögn og prófum
  • tjá eigin skoðanir og persónulega reynslu ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  • tjá sig um efni ritaðra texta af ýmsum toga og hagnýta þá á mismunandi hátt ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • ræða við aðra af nokkru öryggi um efni sem hann þekkir vel ...sem er metið með... munnlegri framsögn
  • miðla upplýsingum um undirbúið efni í ræðu og riti ...sem er metið með... verkefnum og munnlegri framsögn
  • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra og beita til þess viðeigandi mál- og samskiptavenjum ...sem er metið með... munnlegri framsögn
  • meta eigið vinnuframlag og kunnáttu ...sem er metið með... sjálfsrýni
  Lokapróf og símat sem byggist á ýmsum munnlegum og skriflegum verkefnum sem unnin eru yfir önnina.