Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331477277

  Lestur og verkefnavinna
  ÞÝSK2LV05
  4
  þýska
  lestur og verkefnavinna
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Markviss þjálfun í lestri, ritun, hlustun, munnlegri tjáningu og orðaforðauppbyggingu. Upprifjun á helstu atriðum þýskrar málfræði í takt við þarfir nemendahópsins. Nemendur fræðast um menningu og staðhætti þýskumælandi landa. Nemendur kynnast þýskri kvikmyndagerð.
  ÞÝSK2BM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölþættum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • flóknari þáttum málkerfisins
  • mismunandi textagerðum
  • menningu og samfélagi þýskumælandi landa í gegnum kvikmyndir og ritaðan texta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa ólíkar textagerðir
  • skilja skýrt talað mál og megininntak í myndmiðlum
  • skrifa vandað mál sem hæfir aðstæðum hverju sinni
  • tjá eigin skoðanir og fyrirætlanir
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla munnlega og skriflega um efni sem hann hefur kynnt sér ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  • tjá sig á þýsku við ýmsar aðstæður í almennum samskiptum ...sem er metið með... munnlegri framsögn
  • meta innihald kvikmyndar og vinna lokaverkefni um efni hennar ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  • tileinka sér mismunandi texta ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • skrifa mismunandi tegundir texta ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • meta eigið vinnuframlag og annarra ...sem er metið með... sjálfsrýni
  Munnlegt próf, lokaverkefni og ýmis munnleg og skrifleg verkefni sem unnin eru yfir önnina.