Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331477697

  Yndislestur
  ÞÝSK2YL05
  5
  þýska
  yndislestur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga er lögð áhersla á lestur texta af ýmsum toga með það að markmiði að nemendur kynnist sögu, bókmenntum og menningu Þýskalands ásamt því að byggja upp orðaforða og efla lesskilning. Áhersla er lögð á lestur lengri bókmenntaverka, þemavinnu, munnlegar kynningar og ýmis konar hlustunar-, ritunar- og talæfingar til að styrkja og bæta við þann grunn sem þegar hefur verið lagður.
  ÞÝSK2BM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi textagerðum
  • menningu og samfélagi þýskumælandi landa í gegnum skáldsögur, ljóð og sönglög
  • fjölþættum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • flóknari þáttum málkerfisins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa ólíkar textagerðir
  • vinna sjálfstætt úr lengri textum
  • skilja skýrt talað mál og ná megininntaki í lengri frásögn og ljóðum
  • skrifa vandað og rétt mál, tjá eigin skoðanir og fyrirætlanir
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn við ritun texta
  • tjá sig skýrt um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • beita framburði og málnotkun á sem réttastan hátt
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla munnlega og skriflega um efni sem hann hefur kynnt sér ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  • tjá sig á þýsku við ýmsar aðstæður í almennum samskiptum ...sem er metið með... munnlegri framsögn
  • tileinka sér mismunandi texta ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • skrifa mismunandi tegundir texta ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • fjalla um ljóðagerð og túlka ljóð með eigin orðum ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  • vinna lokaverkefni um skáldsögu og/eða ljóð ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • meta eigið vinnuframlag og annarra ...sem er metið með... sjálfsrýni
  Munnlegt próf, lokaverkefni og ýmsi munnleg og skrifleg verkefni sem unnin eru yfir önnina.