Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331550981

  Grunnáfangi
  TEIK1GR05
  1
  teikning
  grunnáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum læra nemendur grunnatriði teikningar með fjölbreyttum teikniaðferðum og teikniáhöldum, sem gagnast nemendum bæði á myndlistarsviði og Fata- og textílhönnunarsviði. Byrjað verður á að þjálfa nemendur í formskilningi með því að skoða hvernig allt í umhverfinu er byggt upp úr frumformunum hringi, þríhyrningi og ferhyrningi og læra nemendur ýmsar skyggingaraðferðir til að breyta þessum formum úr tvívíðri línuteikningu í að sýnast þrívíð á tvívíðum fleti. Nemendur læra að teikna mannslíkamann eftir lifandi módeli bæði til að þjálfa formskynjun, greina rétt stærðarhlutföll og stöður líkamans og skoða og teikna hvernig klæðnaður er teiknaður á lifandi módeli. Nemendur læra að teikna rýmið í kringum sig með því að nota eins og tveggja punkta fjarvídd í teikningu og geta þannig sett bæði hluti og manneskjur í þrívítt rými þó á tvívíðum fleti sé. Nemendur læra að vinna skissu- og hugmyndavinnu út frá eigin áhugasviði jafnt og þétt alla önnina og læra síðan aðferð við að setja þá vinnu saman í bók. Áhersla er lögð á að nemendur hengi upp verk sín og skoði þau í samhengi og þjálfist í að ræða um þau. Nemendur kynnast íslenskum samtímalistamönnum / hönnuðum bæði í tímum og með því að fara á sýningar
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hvernig þjálfa má virkni hægra heilahvelsins með ýmsum æfingum
  • hvernig grunnformin móta alla hluti í umhverfi okkar
  • hvernig breyta má tvívíðri línuteikningu svo sýnist þrívíð með réttum skyggingaraðferðum
  • hvernig mismunandi teikniáhöld gefa mismunandi teikningar
  • hvernig teikna á mannslíkamann í réttum hlutföllum svo sýnist eðlilegur í rými með og án fatnaðar
  • hvernig teikna má rými með eins og tveggja punkta fjarvíddarteikningu
  • hvernig vinna má hugmynda- og skissubók á fjölbreyttan og persónulegan hátt
  • hvernig listamenn og hönnuðir vinna hugmyndavinnu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • teikna eftir fjölbreyttum fyrirmyndum m.a. lifandi módeli með blýanti og penna og fleiri áhöldum svo sýnist eðlileg í rými
  • breyta línum og formum á tvívíðu blaði svo sýnist þrívíð með réttri skyggingu
  • teikna fatnað á lifandi manneskju svo sitji rétt á líkamanum
  • teikna rými í eins og tveggja punkta fjarvídd
  • vinna persónulega skissu- og hugmyndabók
  • búa til bækur
  • ræða um eigin verk og annarra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • koma hugmyndum sínum á blað, bæði með teikningu og öðrum aðferðum ...sem er metið með... verkefnum
  • teikna eftir fyrirmyndum með mismunandi teikniáhöldum ...sem er metið með... verkefnum
  • búa til bækur utan um eigin verkefni ...sem er metið með... verkefnum
  • meta og ræða um eigin verk og annarra ...sem er metið með... sjálfrýni og jafningjamati
  Símat þar sem öll verkefni nemenda verða metin með tilliti til tækni, fagurfræði, vinnusemi, vinnubragða og hvernig nemandi tekur tilsögn kennara.