Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1331986087

  Samsköpunaraðferðir
  LEIK3SK10
  2
  leiklist
  samsköpunaraðferðir
  Samþykkt af skóla
  3
  10
  Samsköpunaraðferðir í leiklist eru skoðaðar ítarlega og hugmyndafræði aðferðanna eru kynntar. Nemendur kynnast hugtakinu „opnun“ og þurfa að gera mörg verkefni þar sem sérstök áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og samvinnu. Áhersla er lögð á að nemendahópurinn komist að sameiginlegri niðurstöðu um þau viðfangsefni sem lögð eru til grundvallar hinu skapandi starfi. Einnig er lögð áhersla sameiginlegt sköpunarferli og framlag hvers og eins í ferlinu. Áfanganum lýkur með sýningu.
  LEIK2LS05 og LEIK2SL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu samsköpunaraðferðum í leikhúsi
  • fjölbreyttum leiðum til frumsköpunar í leikhúsi
  • hvernig samsköpunaraðferðir virka
  • mikilvægi þess að vinna uppbyggilega og faglega með öðrum
  • leiðum til þess að búa til sviðsverk sem speglar hugmyndir og sýn nemenda á samfélagið
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna í hóp að sameiginlegu leiklistarverkefni
  • tjá sig á skýran og gagnrýninn hátt um gefið viðfangsefni í leiklist
  • skipuleggja samsköpunarverefni frá grunni
  • greina hvenær leikhús og atriði eru dýnamísk og full og hvernig þau spegla samfélag sitt á ólíkan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nota helstu samsköpunaraðferðir við mótun á sviðlistaverki ...sem er metið með... verkefnum og lokasýningu
  • tjá skoðanir sínar á sviðslistum á ábyrgan, gagnrýninn og skýran hátt ...sem er metið með... skriflegum verkefnum og umræðum
  • greina hvað er hlaðið merkingu í leikhúsi og samfélaginu og hvað ekki ...sem er metið með... skriflegum verkefnum, gólfvinnu og umræðum
  • skapa sjálfstætt, dýnamískt, áhrifaríkt og vel ígrundað sviðslistaverk ...sem er metið með... skriflegum verkefnui, gólfvinnu og undirbúnu verkefni
  • meta eigið vinnuframlag ...sem er metið með... námssamningi og sjálfsmati
  • sýna ríkan skilning á hvernig leikhúsformið getur verið dýnamískt og listrænt ...sem er metið með... verkefnum
  • nýta sér leikhúsformið til að spegla samfélag sitt og setja það í nýtt samhengi sem metið er með skriflegum verkefnum, gólfvinnu, lokaverkefni og umræðum
  Námsmat fer fram með gólfvinnu og dagbókarfærslum nemenda, skriflegum verkefnum, virkni og lokaverkefni.