Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1332336373

  Menningarsaga
  SAGA3ME05
  2
  saga
  menningar, saga
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum eru tveir menningaheimar eru bornir saman. Saga og samskipti menningarsvæðanna er skoðuð. Spurningunni hvernig sagan hefur áhrif á heimsmynd fólks á ólíkum svæðum er skoðuð, svo og hvernig sagan hefur áhrif á ákvarðannatöku og atburði. Hvaða menningarsvæði eru borin saman er breytilegt. Áhersla er á svæði utan Evrópu, helst þá á svæði sem mikið eru í umræðu á viðkomandi tíma.
  SAGA2MS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu svæðanna
  • landafræði svæðanna
  • þeim atburðum sem eiga sér stað á svæðunum
  • högum fólks sem búa á svæðunum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • bera saman menningarsvæði
  • vinna með frumheimildir
  • nota vísindaleg vinnubrögð
  • geta skilið aðalatriði frá aukaatriðum
  • skrifa texta þar sem unnið er eftir reglum um heimildavinnu, APA kerfið
  • geta tjáð sig á skýran og skilmerkilegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja atburði á framandi slóðum ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  • geta sett sig í spor fólks á framandi slóðum ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  • meta upplýsingar á gagnrýninn hátt ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • átta sig á orsökum og afleiðingum ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • geta tekið afstöðu til atburða með sögulegum rökum ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  Áfanginn er verkefnamiðaður. Áhersla er lögð á verkefni sem nemendur vinna bæði sem einstaklingar og í samvinnu við aðra. Mikil áhersla verður á tjáningu sérstaklega þar sem bornar verða saman heimildir sem stangast á. Áfanginn endar með lokaprófi.