Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1335957222

  Almenn heimspeki
  HEIM2AH05
  2
  heimspeki
  almenn heimspeki
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn er almenn kynning á heimspeki sem fræðigrein. Söguleg staða vestrænnar heimspeki innan fræðigreina útskýrð og tengsl við hugvísindi. Sérkenni heimspekinnar tekin fyrir. Fjallað verður um helstu heimspekinga og kenningar vestrænnar heimspekisögu.
  Inngangur að félagsvísindum
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu vestrænnar heimspeki
  • sérstöðu fræðigreinarinnar heimspeki meðal vísindanna
  • helstu heimspekingum sögunnar og stefnum þeirra
  • helstu aðgreiningar, kenningar og lögmál heimspekinnar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita heimspekinni á ólík vandamál, hvort sem þau eru siðferðilegs eðlis eða þekkingarfræðileg
  • aðgreina heimspekileg vandamál frá öðrum vandamálum
  • beita heimspekilegri nálgun á einfalda texta
  • taka þátt í heimspekilegri rökræðu, bæði með virkri hlustun og rökstuddri afstöðu til að:
  • taka þátt í heimspekilegri rökræðu, bæði með því að beita gagnrýninni hugsun, virða skoðanir annarra og vera tilbúinn til að taka gagnrýni á uppbyggilegan máta.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt og geta brugðist við og tjáð skoðanir sínar um efni þeirra ...sem er metið með... umræðum og skriflegum verkefnum
  • lesa á milli línanna og átta sig á dýpri merkingu texta ...sem er metið með... umræðum og skriflegum verkefnum
  • tjá sig hiklaust og taka þátt í samræðum við ólíka viðmælendur ...sem er metið með... umræðum og skriflegum verkefnum
  • skiptast á skoðunum og setja fram hugmyndir sínar af talsverðu öryggi og bregðast við viðmælendum ...sem er metið með... umræðum og skriflegum verkefnum
  • skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín ...sem er metið með... umræðum og skriflegum verkefnum
  • skrifa margs konar texta og fylgja þeim rithefðum sem við eiga hverju sinni ...sem er metið með... umræðum og skriflegum verkefnum
  • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra ...sem er metið með... umræðum og skriflegum verkefnum
  • þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum ...sem er metið með... umræðum og skriflegum verkefnum
  • meta eigið vinnuframlag ...sem er metið með... umræðum og skriflegum verkefnum
  Í áfanganum er viðhaft símat alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.