Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1336051030

  Heilbrigðisfræði
  HBFR2HE05
  1
  heilbrigðisfræði
  heilbrigðisfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Markmið áfangans er að nemandi öðlist skilning á því hvernig hugtök heilbrigði og sjúkdóma tengjast lífsvenjum okkar ásamt almennum siðum og venjum samfélagsins. Lögð er áhersla á að nemandi meti heilsu sína og leiti leiða til að auka eigin heilbrigði. Jafnframt að nemandi sýni sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði í náminu og nýti sér þekkingu úr öðrum námsgreinum ss. félagsfræði, sálfræði, líffræði og upplýsingatækni við úrlausn verkefna.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • markmiðum heilbrigðisfræðslu
  • mikilvægi umhverfisverndar og forvarna
  • kynferði , getnaði, meðgöngu og fæðingu
  • starfsemi heilsugæslunnar
  • áhrifum misnotkunar lyfja, áfengis og fíkniefna
  • tengslum heilbrigði við sögu, trú og menningu
  • örverum, smiti og vörnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa og meta forvarnafræðslu á gagnrýninn hátt
  • geta nýtt sér þá heilbrigðisþjónustu sem í boði er
  • velja heilsusamlegan lífsstíl
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta á gagnrýninn hátt málefni tengd heilsu og heilbrigði
  • greina samspil lífsstíls og heilsu og gera sér grein fyrir eigin lífsstíl og áhættuþáttum honum tengdum
  • lesa með gagnrýnum huga það sem fjölmiðlar segja um heilsu og heilbrigði
  Verkefnavinna og lokapróf.