Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1338894674

  Inngangur að félagsvísindum
  INNF1IF05
  1
  inngangur að félagsvísindum
  inngangur að félagvísindum
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Áfanginn er undirbúningur að námi í hugvísindum, aðferðafræði, tilgangi og markmiðum í víðu samhengi og samþættir sálarfræði, félagsfræði, heimspeki, stjórnmálafræði og uppeldis- og menntunarfræði. Áfanginn er undanfari annarra áfanga í félagsvísindum og ætlað að kynna nemendum fyrir grunnhugtökum í þessum greinum. Nemandinn er studdur til þess að þreifa sig áfram á eigin forsendum, vinna með öðrum og fjalla um efnið út frá eigin forsendum og ná lengra byggt á fyrri þekkingu og reynslu. Lögð er áhersla á að nemendur temji sér vinnubrögð sem notuð eru í félagsvísindum. Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru notaðar í áfanganum, til dæmis umræður og verkefnavinna þar sem ýmist er um að ræða einstaklings- og hópverkefni. Markmiðið er að tengja námsefni áfangans sem best við raunverulegar aðstæður. Þetta krefst frumkvæðis, sköpunar og ábyrgðar á eigin námi. Nemendur afla upplýsinga eftir fjölbreyttum leiðum og fá þjálfun í að meta eigið vinnuframlag og annarra.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • viðfangsefnum félags- og hugvísinda
  • vinnubrögðum félags- og hugvísinda
  • grunnhugtökum í félags- og hugvísindum
  • þeim félagslegu stofnunum sem hafa áhrif á líf hans og hvernig hann getur haft áhrif á þær
  • réttindum og skyldum hans gagnvart samfélaginu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita algengustu hugtökum um viðfangsefni áfangans á skýran og skilmerkilegan hátt
  • lesa og skilja umfjöllun um helstu viðfangsefni áfangans
  • tjá kunnáttu sína bæði munnlega og skriflega
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti ...sem er metið með... skriflegum verkefnum, kynningum og umræðum
  • geta tekið þátt í umræðum um samfélagsleg málefni og myndað sér skoðanir sem byggjast á gagnrýnni hugsun ...sem er metið með... umræðum og skriflegum verkefnum
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þær ...sem er metið með... umræðum, kynningum og skriflegum verkefnum
  • geti beitt öguðum vinnubrögðum, tekið ábyrgð á eigin námi og unnið í samvinnu við aðra ...sem er metið með... sjálfsmati og jafningjamati
  • beita algengustu hugtökum félagsvísinda á skýran og skilmerkilegan hátt ...sem er metið með... umræðum, skriflegum verkefnum og kynningum
  • geti hagnýtt netið til að afla sér þekkingar um viðfangsefni áfangans ...sem er metið með... umræðum og skriflegum verkefnum
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um samfélagsleg álitamál ...sem er metið með... uræðum, skriflegum verkefnum og kynningum
  • geta sett sig í spor annarra ...sem er metið með... umræðum og skriflegum verkefnum.
  Í áfanganum er viðhaft símat alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.