Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1339155073

  Grunnáfangi í ensku
  ENSK1GR10
  4
  enska
  grunnáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  10
  Lestur og hlustun: Lesnir eru og hlustað á stutta texta. Lögð er áhersla á samtímatexta og orðaforða daglegs lífs. Stutt eða einfölduð skáldsaga er lesin og áhersla lögð á innihald textans. Farið er í grunnatriði þess að lesa milli lína og túlka texta. Notast er við hlustun í yfirferð skáldsögunnar. Ritun: Lögð eru fyrir stutt ritunarverkefni. Ritun er tengd reynslu úr daglegu lífi og notast er við óhefðbundnar kennsluaðferðir sem miða að því að horfa út fyrir kennslustofuna. Nemendur þjálfast í ritun dagbóka. Tjáning: Nemendur taka munnleg próf og gera verkefni sem byggjast á þeirra eigin reynsluheimi. Prófað er munnlega úr innihaldi skáldsagna og stuttra hagnýtra texta. Nemendur halda stutta fyrirlestra og gera talæfingar í tímum. Málfræði og stafsetning: Málfræði grunnskóla er rifjuð upp og áhersla lögð á eftirfarandi málfræðiatriði: Sagnir, einfaldar tíðir, eintölu/fleirtölu, eignarfall, lýsingarorð/atviksorð og greini nafnorða. Málfræði er tengd hagnýtum þáttum og unnið með hana í tengslum við ofangreind atriði þ.e. lestur, ritun og tjáningu.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu málfræðiatriðum og orðflokkum.
  • nýjum grunnorðaforða.
  • helstu málfræðiatriðum og geta notað þau á réttan hátt í mæltu og rituðu máli.
  • stuttum textum.
  • ritun stuttra texta.
  • grunntjáningu á ensku.
  • hlustun á ensku.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa og skilja einfalda texta, svo sem blaðagreinar, bæklinga og stuttar skáldsögur með það að markmiði að auka orðaforða sinn og afla upplýsinga.
  • undirbúa og flytja stuttar kynningar um valið efni.
  • nota mismunandi aðferðir til að læra helstu málfræðiatriði, svo sem lestur og glósur.
  • skrifa stutta texta um kunnugleg málefni.
  • hlusta á enska tungu og skilja inntak efnisins.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa og skilja almenna, einfalda texta og segja frá þeim í aðalatriðum sem meta má með munnlegum og skriflegum verkefnum.
  • tala og skrifa á viðeigandi hátt um kunnuglegt efni eftir mismunandi aðstæðum sem meta má með skriflegum og munnlegum verkefnum.
  • gera greinarmun á mismunandi málnotkun eftir aðstæðum og fylgja eftir og taka þátt í samræðum um kunnugleg málefni sem meta má með skriflegum og munnlegum verkefnum.
  • miðla og hagnýta almenna þekkingu og færni og taka þátt í samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á sem meta má með skriflegum og munnlegum verkefnum.
  • beita málkerfinu á mismunandi hátt eftir aðstæðum, bæði munnlega og skriflega með því að segja frá eigin reynslu sem meta má með munnlegum og skriflegum verkefnum.
  • endursegja efni sem hann hefur lesið eða heyrt sem meta má með munnlegum og skriflegum verkefnum.
  • hlusta eftir upplýsingum og nota í umræðum um kunnugleg málefni sem meta má með skriflegum og munnlegum verkefnum.
  • nota ýmis hjálpargögn við skrift á samfelldum texta, svo sem orðabækur og leiðréttingarforrit sem meta má með skriflegum verkefnum.
  • beita mismunandi aðferðum og hjálpargögnum við ritun og skilja samræður í mismunandi aðstæðum sem meta má með skriflegum og munnlegum verkefnum.
  • greina frá aðalatriðum ýmiss konar texta og finna upplýsingar í texta til að svara einföldum spurningum. Til þess skal hann nota ýmiss konar lestraraðferðir, svo sem skimun/hraðlestur og ítarlestur en þetta má meta með skriflegum og munnlegum verkefnum.
  Notast er við fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þekkingu, leikni og hæfni nemandans svo sem skrifleg og munnleg próf og verkefni. Öllum verkefnum er safnað í ferilmöppu (portfolio).