Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1329210459

  Mannkynssaga frá 4000 f.kr til nútímans
  SAGA2MS06
  4
  saga
  mannkynssaga
  Samþykkt af skóla
  2
  6
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur nái tökum á heimildavinnubrögðum og öðlist þekkingu á tilteknum lykilþáttum í mannkynssögu frá öndverðu til nútímans. Nemendur fá innsýn í viðtalstækni og reyna sig á viðtali um söguleg efni.
  Að nemandi hafi lokið áföngunum FÉLA2AK06 og ÍSLE2RB06
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tilteknum þáttum í mannkynssögu
  • heimildavinnubrögðum
  • uppbyggingu ritgerða
  • heimildaleit
  • viðtalstækni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skrifa heimildaritgerðir
  • miðla sögulegri þekkingu sinni á fjölbreyttan hátt
  • meta gildi heimilda á gagnrýninn hátt
  • taka viðtöl um tiltekna þætti í sögunni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta deilt þekkingu sinni með öðrum
  • geta notað upplýsingatækni í þekkingarleit og miðlun þekkingar á gagnrýninn og skapandi hátt
  • sýna frumkvæði og skapandi hugsun
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matinu eru eftirfarandi þættir: Verkefnavinna: 70% Lokaverkefni: 20% Frammistöðumat: 10%