Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352980024

  Eiginleikar lífvera
  LÍFF2EL05
  10
  líffræði
  almenn líffræði, eiginleikar lífvera
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er almenn aðferðafræði raunvísinda kynnt nemendum sem og uppruni lífvísinda og fjölbreytileiki þeirra. Uppbygging lífheimsins er skoðuð; bygging og hlutverk lífrænna efna, frumulíffæra, frumna, vefja, líffæra og helstu líffærakerfa, með áherslu á líkama mannsins. Nemendur læra um grunnstarfsemi lífvera, ljóstillífun og önnur mikilvæg grunnefnaskipti. Einnig er fjallað um frumuskiptingu, æxlun og helstu kenningar erfðafræðinnar. Farið er yfir grundvallaratriði varðandi flokkun lífvera og nafngiftakerfi og helstu hópar lífvera kynntir nánar. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á umhverfi sínu og tengslum líffræðinnar við daglegt líf auk þess að undirbúa þá undir frekara nám í náttúrufræðigreinum.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallarhugtökum, sérkennum og aðferðafræði líffræðinnar
  • eiginleikum og hlutverki helstu efna líkamans, lífrænum og ólífrænum
  • byggingu og starfsemi fruma, líffæra og líffærakerfa með áherslu á eigin líkama
  • grunnstarfsemi lífvera og efnahvörfum þeirra, t.d. ljóstillífun og frumuöndun
  • helstu kenningum og grunnhugtökum um erfðir og þróun
  • helstu einkennum mismunandi lífvera og flokkun þeirra í t.d. ríki og fylkingar
  • verklagi í verklegum líffræðilegum athugunum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grunnhugtökum líffræðinnar á skilmerkilegan hátt og í rökrænu samhengi
  • tjá sig um líffræðileg málefni á skýran og ábyrgan hátt
  • lesa einfaldar líffræðilegar upplýsingar úr máli og myndum frá mismunandi miðlum
  • skoða og greina lífverur í náttúrunni
  • beita vísindalegum aðferðum við líffræðilegar athuganir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja mat á upplýsingar sem tengjast líffræðilegum viðfangsefnum á gagnrýninn hátt
  • taka þátt í umræðum um líffræðileg málefni daglegs lífs á ábyrgan og sjálfstæðan hátt
  • taka ábyrga afstöðu um eigin velferð með tilliti til einfaldra líffræðilegra þátta
  • afla sér frekari þekkingar á líffræðilegum viðfangsefnum
  • koma þekkingu sinni á framfæri á skapandi hátt
  • taka þátt í verklegum líffræðilegum æfingum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.