Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352819051

  Sjónarmið og saga
  SÁLF2SS05
  10
  sálfræði
  inngangur að sálfræði, sjónarmið og saga
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Ítarlega er farið í sjónarmið sálfræðinnar. Byggt er á því sem nemendur lærðu um sjónarmiðin í FÉLV1ÞF05 og leitast við að dýpka skilning og hæfni. Fjallað er um alþýðusálfræði og jákvæða sálfræði þar sem nemendur greina jákvæða og neikvæða þætti í eigin lífi og annarra og leita leiða til að bregðast við þeim. Helstu rannsóknaraðferðir sálfræðinnar eru kynntar og unnin æfingaverkefni í sambandi við þær. Nemendur vinna a.m.k. eitt viðamikið rannsóknarverkefni í áfanganum og skila skýrslu um það. Farið er í námssálarfræði þar sem kynntar eru viðbragðsskilyrðingar, virkar skilyrðingar og hugrænt nám. Einnig er fjallað ýtarlega um minni. Tekin er fyrir þrískipting minnisins og mismunandi minnistækni. Eftir því sem færi gefst er rætt um ýmis viðfangsefni og vandamál daglegs lífs.
  FÉLV1ÞF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum, viðfangsefnum og sjónarmiðum sálfræðinnar
  • jákvæðri sálfræði og viðfangsefnum hennar
  • rannsóknaraðferðum sálfræðinnar
  • kenningum og hugtökum um nám
  • kenningum og hugtökum um minni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina viðfangsefni sálfræðinnar út frá mismunandi sjónarmiðum greinarinnar
  • greina jákvæða og neikvæða þætti í eigin lífi og annarra og þekkja leiðir til að bregðast við þeim
  • beita mismunandi rannsóknaraðferðum við upplýsingaöflun í sálfræði
  • beita hugtökum námssálarfræðinnar og greina mismunandi aðferðir til náms
  • greina og beita mismunandi tegundum minnis
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • rækta með sér jákvæðari viðhorf til lífsins og bæta þannig eigin líðan
  • hjálpa öðrum að greina jákvæða og neikvæða þætti í eigin lífi og bregðast við þeim
  • skipuleggja og framkvæma einfaldar sálfræðitengdar rannsóknir með leiðsögn og miðla niðurstöðum í skýrslum og fyrirlestrum
  • vinna rétt með heimildir í skýrslum og öðrum sálfræðitengdum verkefnum
  • bæta námstækni sína og minnistækni með aðstoð aðferða sem fjallað er um í áfanganum
  • taka þátt í árangursríkri mótun hegðunar, s.s. í barnauppeldi
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.